Missie en doelstelling

AquaFlanders heeft de volgende doelstellingen:

  1. het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens haar leden ten aanzien van initiatieven door de Vlaamse en nationale en internationale overheden;
  2. het voorbereiden van gemeenschappelijke standpunten namens haar leden naar externe of overkoepelende organisaties, op gewestelijk, nationaal en internationaal vlak;
  3. het organiseren van de professionele vertegenwoordiging in beroepsorganisaties op federaal en internationaal niveau;
  4. het opnemen en uitvoeren van gemeenschappelijke taken in het kader van de door de Overheid opgelegde taken, dienstverplichtingen en/of afgesproken efficiëntieverbeteringen;
  5. het stimuleren van uitwisseling op het technisch-wetenschappelijke vlak binnen de sector;
  6. de verdere uitbouw en versterking van de professionele knowhow bij haar leden;
  7. het samenwerken met andere instellingen in binnen- en buitenland met het oog op de realisatie van de doelstellingen;
  8. het valoriseren van binnen AQUAFLANDERS VZW aanwezige kennis door het verlenen van advies en consultancy inzake specifieke aspecten van de watervoorziening, afvalwaterzuivering en het afvalwatertransport;
  9. het initiëren en/of uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek met betrekking tot alle aspecten van het waterbeheer, de (afval)watervoorziening en de (afval)waterzuivering.