Inschrijving

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring huishoudelijke binneninstallatie te mogen uitoefenen.
 

De opleiding duurt een hele dag en bestaat uit een deel theorie (voormiddag) en praktijk (namiddag). Na de opleidingsdag volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

-        Prijs opleiding + examen:      555,00 EUR exclusief btw

-        Locatie opleiding: te bepalen, georganiseerd door AquaFlanders

-        Locatie examen: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

 

Deze kosten dienen vóór de datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.


Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 30 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.
Voor de inschrijvingen wordt het principe van ‘first come, first serve’ toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.
 
Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 

Erkenningsnummer KMO-portefeuille:
DV.
O230535 

Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden zie www.kmo-portefeuille.be.

 
Alle inschrijvingen worden opgenomen voor de opleiding in het voorjaar van 2020.
 

                   

Hierbij verklaar ik de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.  

Ik verklaar akkoord te zijn met het ‘reglement keurder’ en in het bijzonder te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 4.2 en de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 20 van dit reglement.