Prijs

 

1.   Opleiding en examen

 

De opleiding duurt een hele dag en bestaat uit een deel theorie (voormiddag) en praktijk (namiddag). Na de opleidingsdag volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

-        Prijs:      555,00 EUR exclusief btw

-        Locatie opleiding: te bepalen, georganiseerd door AquaFlanders

-        Locatie examen: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

 

Deze kosten dienen vóór de datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

 

2.  Herkansing (optioneel)

 

Indien u niet geslaagd bent, heeft u de optie om deel te nemen aan een herkansing.

-        Prijs:      325,00 EUR exclusief btw

-        Locatie: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

 

U heeft recht op één herkansing.

 

3.  Begeleiding

 

Na het slagen van uw screening of herkansing, dient u binnen 9 maanden een begeleiding te laten uitvoeren.

-        Prijs:     200,00 EUR exclusief btw

 

Elke keurder die de volledige procedure met succes doorlopen heeft, krijgt aldus een aanvaarding voor het hele jaar.

 

4.  Dienstverlening

 

Jaarlijks wordt er een vaste vergoeding aangerekend voor de dienstverlening (administratiekosten).

-        Per bevoegdheid huishoudelijke binneninstallatie of privéwaterafvoer: 200,00 EUR exclusief btw

-        Beide bevoegdheden (huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer): 400,00 EUR exclusief btw

 

5.  Bijscholing

 

Elk jaar wordt er een verplichte bijscholing georganiseerd. Hiervoor krijgt u steeds een uitnodiging. Indien u niet aanwezig bent op één van de bijscholingsmomenten, zal uw erkenning als keurder vervallen vanaf 1/1/20xx.

-        Per bevoegdheid huishoudelijke binneninstallatie of privéwaterafvoer: 145,00 EUR exclusief btw

-        Beide bevoegdheden (huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer): 290,00 EUR exclusief btw