Overzicht opleiding

1. Opleiding

De opleiding start om 9u00 en eindigt om 16u00. Voor aanvang van de opleiding worden de aanwezigheden afgetekend en wordt er koffie/thee/water voorzien. De PowerPoint van de sprekers wordt op voorhand gegeven. 

De lesgevers zijn experten van de drinkwaterbedrijven.

De opleidingsdag bestaat uit twee delen:

In de voormiddag geeft men de algemene theorie en het digitaal keuringsformulier.

In de namiddag doceert men de verschillende soorten beveiliging en volgt het praktisch gedeelte over de eigenlijke keuring en het keuringsverslag aan de hand van fotomateriaal.
 
2. Examen
Na de opleiding ontvangt de kandidaat-keurder een uitnodiging per e-mail om deel te nemen aan het examen. Het examen bestaat uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Het examen wordt opgesteld door AquaFlanders en wordt niet digitaal verspreid om misbruiken te voorkomen.
Om geldig te kunnen deelnemen aan het examen moet men het opleidingsattest en identiteitskaart kunnen voorleggen.
De keurder slaagt indien men minstens 50% op elk onderdeel behaald en in totaal minimum 70%. Indien de kandidaat-keurder slaagt ontvangt hij een voorlopige aanvaarding zodat de klant en het waterbedrijf weten dat hij als keurder aanvaard wordt door de waterbedrijven van Vlaanderen en dat zijn keuring authentiek is. Hierna dienen keurders verplicht binnen de negen maanden een begeleiding uit te voeren.
3. Herkansing           
Indien de kandidaat-keurder niet geslaagd is voor zijn examen, kan hij zich inschrijven voor een herkansing. Hier gelden dezelfde voorwaarden als bij het examen.