Wat doen we

De Vlaamse publieke waterbedrijven (watervoorziening en afvalwatersanering) hebben zich begin 2012 verenigd in een nieuw overlegplatform. Met dit nieuw overlegplatform treedt AquaFlanders op als publieke actor en als vertegenwoordiger van de volledige waterketen.
 

MISSIE

De toekomst van het water in Vlaanderen ligt in de verdere uitwerking van een modern waterbeheer waarbij de verschillende onderdelen van de waterketen als één geheel beheerd worden, en dit binnen een Europees kader.
De vele actoren dienen hiertoe samen te werken. AquaFlanders biedt hierbij de verschillende actoren die waterdiensten betreffende watervoorziening, waterzuivering en deels waterbeheersing, een overlegplatform aan. Verder organiseert AquaFlanders studiedagen en neemt deel aan beurzen, organiseert en begeleidt de samenwerking tussen de leden, adviseert haar leden inzake de uitvoering van nieuwe wetgeving, staat in voor communicatie inzake watergerelateerd onderzoek en organiseert specifiek onderzoek dat deze gemeenschappelijke doelstellingen ondersteunt.
 
In dit kader zal AquaFlanders, waar nodig, gemeenschappelijke diensten aanbieden aan haar leden en deze autonoom beheren.
 

KOPPELING DRINK- EN AFVALWATER

De koppeling tussen drinkwater en afvalwater is er niet alleen vanuit deze reeds jaren gepromote integrale kijk op water maar is evenzeer logisch gezien het voortdurend streven naar optimalisaties. Zij manifesteert zich ook dagelijks op het terrein door het toenemend belang van synergie bij werken. De afstemming tussen werken aan rioleringen en het drinkwaternet en tussen bovengemeentelijke projecten van Aquafin en lokale saneringsinvesteringen via de gemeenten zelf of via hun riooloperatoren, zijn daar een concreet gevolg van.

De decreetgever voorziet ook dat nieuwe intercommunales zich kunnen vormen om de verplichtingen inzake gemeentelijk rioolbeleid verder in te vullen. De gemeenten kunnen dit ook zelf blijven doen. Ongeveer 220 gemeenten zijn reeds toegetreden tot een intercommunale, de rest kiest ervoor om zelf in te staan voor de riolering.

Diverse drinkwaterbedrijven en Aquafin zijn dan ook operationele gemeentelijke saneringsactiviteiten gaan ontwikkelen. Zij werken op dat vlak op heel directe wijze samen met gemeenten en steden. Zelfs indien bepaalde gemeenten en steden ervoor kiezen om werken en diensten inzake sanering zelfstandig in te vullen, conform de mogelijkheid ter zake voorzien in het decreet.

 

TOETREDING

AquaFlanders voorziet in de toetreding van individuele gemeenten, die dit wensen. Op deze manier kunnen deze gemeenten ook rechtstreeks op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en bijdragen tot de besluitvorming.

Een overzicht van de leden vindt u hier.

 

VERTEGENWOORDIGING

AquaFlanders vertegenwoordigt volgens een analyse van het aantal abonnees momenteel reeds 100 % van de drinkwaterlevering, 80 % van de lokale sanering en 100 % van de waterzuivering. AquaFlanders is bijgevolg de representatieve groep in het integrale waterbeheer.
 
AquaFlanders zelf is ook vertegenwoordigd in een aantal sectororganisatie. Klik hier voor een overzicht van organisaties waar AquaFlanders vertegenwoordigd is.
 

WERKGROEPEN AQUAFLANDERS

Om tot gemeenschappelijke afspraken te komen en standpunten voor te bereiden, heeft AquaFlanders verschillende werkgroepen opgericht waarin experten van de waterbedrijven en Aquafin zetelen.

 

OPLEIDING

AquaFlanders leidt keurders op voor de huishoudelijke binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Meer informatie vindt u onder opleidingen.

  

MEERWAARDE BURGERS

Meer transparantie, de verhoogde effici├źntie en meer éénvormigheid in de benadering van de klant, de gehanteerde werkwijze en natuurlijk ook een effectievere uitvoering van het waterbeleid, zijn de zaken die de burger door deze samenwerking tussen drinkwater en sanering direct heeft gemerkt.