Voor de wereldwaterdag. Laten we samen van water een prioriteit maken.

Terwijl de wereld internationale Wereldwaterdag viert, roepen de Europese openbare waterbeheerders van Aqua Publica Europea alle actoren op om zich in te zetten voor waterbescherming.

Water is de bron van alle leven.  Het is ook een algemeen goed dat op duurzame wijze beheerd en gebruikt moet worden.

Ondanks de vooruitgang in de afgelopen jaren heeft niet iedereen toegang tot drinkbaar water: volgens de Verenigde Naties hebben 3 op de 10 mensen wereldwijd nog steeds geen toegang tot proper water en hebben 6 op de 10 geen toegang tot een veilige sanitaire voorziening. Waterkwaliteit en -kwantiteit zijn kwetsbaar voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, met inbegrip van droogte en overstromingen, en demografische verschuivingen.

Onze dagelijkse missie als Europees openbaar waterbedrijf is om aan miljoenen Europeanen drinkwater van uitstekende kwaliteit te leveren en afvalwater te zuiveren; daarmee worden we direct geconfronteerd met deze wereldwijde uitdagingen. Als overheidsbedrijven (100% publieke aandeelhouders) streven we naar juiste oplossingen die uitsluitend beantwoorden aan het openbaar belang, en we kiezen ervoor onze best practices te delen met onze collega’s in Europa, via de vereniging Aqua Publica Europea, en in de ontwikkelingslanden.

Omdat water een gedeelde bron is, zijn een langetermijnvisie en een samenwerking tussen alle actoren noodzakelijk om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. Ter gelegenheid van de Wereldwaterdag en met het oog op de Europese verkiezingen in mei hebben we in ons Manifest concrete voorstellen uitgetekend om water eindelijk een recht te geven en een duurzaam gebruik ervan te waarborgen: economische strategieën uitwerken die zorgen voor hoogwaardige watervoorzieningen voor iedereen; robuust milieubeleid opzetten om de natuurlijke kwaliteit van het water te behouden en het belang van transparantie en verantwoording benadrukken als belangrijkste voorwaarden voor de prestaties van de hulpprogramma's.

De leden van Aqua Publica, die meer dan 70 miljoen burgers bedienen, zijn klaar om de komende uitdagingen aan te gaan en we roepen alle autoriteiten, burgers en bedrijven op om water als prioriteit op te nemen en mee te doen aan een breed debat over de toekomst.

Contact: 
AQUA PUBLICA EUROPEA
info@aquapublica.eu | +32 2.518.86.55 
aquapublica.eu |@APE_EU