Algemeen Waterverkoop reglement

De voorziening van leidingwater en de opvang, afvoer en zuivering van afvalwater maken deel uit van de dagdagelijkse basisbehoeften. Daarom werd hierover vanuit de Vlaamse overheid regelgeving opgesteld. Deze regelgeving richt zich niet enkel tot de dienstverleners maar ook tot hun klanten. De klant is immers deels mee verantwoordelijk voor het succes van de dienstverlening.

Het Algemeen Waterverkoopreglement legt de rechten en plichten vast van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen exploitant en verbruiker.
 
Het Algemeen Waterverkoopreglement legt regels vast voor:
  • de levering van leidingwater;
  • de sanering van het afvalwater;
  • de afvoer van regenwater;
  • de aanrekening van de kosten.
Het reglement werkt onnodige verschillen in de dienstverlening weg en stemt de regels van de dienstverlening, waaraan elke watermaatschappij of rioolbeheerder zich moet houden, op elkaar af. Het Algemeen Waterverkoopreglement creëert dus eenvormigheid in de aanpak van de verschillende watermaatschappijen en rioolbeheerders. Ook de klant wordt met duidelijke regels op zijn verplichtingen gewezen. De watermaatschappijen of de rioolbeheerders kunnen in aanvulling van het Algemeen Waterverkoopreglement bijkomende voorwaarden opleggen. Deze worden opgenomen in hetzij een bijzonder waterverkoopreglement, hetzij aanvullende voorwaarden. Doe hiervoor navraag bij uw watermaatschappij of rioolbeheerder.

De inhoud van het Algemeen Waterverkoopreglement werd vastgelegd door de Vlaamse Regering in haar besluit van 8 april 2011. Met dit besluit werden bijkomende rechten en plichten vastgelegd en gebundeld met de reeds bestaande. U kan het Algemeen Waterverkoopreglement hier downloaden.