Decreet duurzaam pesticidengebruik

 

 

Kies voor tuinieren zonder pesticiden!

 

Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor een andere bestrijdingsmethode, zonder chemische producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op je terras of oprit. Vele steden, gemeenten en provincies gebruiken nu al geen pesticiden. Volg hun voorbeeld en help mee aan een beter milieu én een gezonder leefmilieu voor de mens!

Zonder pesticiden vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten geen vervuilende pesticiden meer voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes zoals borstelen of vegen. Het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ bepaalt namelijk dat pesticidengebruik moet vermeden worden, om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen moeten vanaf 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden. Op deze locaties vertoeven bijna dagelijks kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Zij kunnen beter niet in contact komen met pesticiden.

 

Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden meer om groen en verhardingen te onderhouden:

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
  2. Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je de rubriek Pesticiden gebruiken.

 

Voor meer info surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder
 
Hieronder kan u het decreet downloaden.