Keuring binneninstallatie

Hier vindt u meer informatie over de keuring van de huishoudelijke binneninstallatie alsook een lijst met keuringsorganismen met AquaFlanders-keurders.

Voor meer informatie over de keuring kan u ook steeds terecht bij uw drinkwaterbedrijf.
 
U kan ook de folder 'keuring huishoudelijke binneninstallatie' raadplegen.

Wanneer is de keuring verplicht?

Sinds 1 januari 2005 is de keuring van alle nieuwe sanitaire installaties verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.
 
Keuringen zijn verplicht:
 
 • voor de eerste ingebruikname;
 • bij belangrijke wijzigingen;
 • bij heringebruikname na een afsluiting wegens een onmiddellijke bedreiging voor de gezondheid van de verbruiker of voor de volksgezondheid en de veiligheid van de drinkwatervoorziening;
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant.
 

Voorlopig gekeurd tappunt

Hebt u reeds water nodig tijdens de bouwfase? Uw drinkwaterbedrijf kan dan een voorlopig gekeurd tappunt (minibinneninstallatie) leveren waardoor u onmiddellijk over water beschikt alvorens uw sanitaire installatie is afgewerkt. Na afloop van de (ver)bouw(ings)werken is in elk geval een basiskeuring noodzakelijk voor de eerste ingebruikname. U kan ook zelf de installatie doen maar vooraleer u dit tappunt effectief kan gebruiken moet het gekeurd worden.

Basiskeuring

Dit is de voornaamste keuring. Er wordt nagegaan of uw sanitaire installatie in overeenstemming is met de voorschriften van het 'Technisch Reglement water bestemd voor menselijke aanwending' van AquaFlanders.


Editeer

Hoe vraag ik een keuring aan?

De keuring kan uitgevoerd worden door keurders van het drinkwaterbedrijf van de klant of een extern keuringsorganisme. De procedure voor het aanvragen van een keuring varieert per drinkwaterbedrijf of keuringsorganisme.

Er zijn meestal meerdere mogelijkheden. Dit kan bij sommigen ook reeds per online applicatie. Voor de keuring van niet-residentiële (niet-huishoudelijke) installaties dient men steeds het eigen drinkwaterbedrijf te contacteren om een keuring aan te vragen.
 
In heel Vlaanderen geldt volgende regeling:
 • De keuringen van de huishoudelijke binneninstallaties mogen enkel uitgevoerd worden door keurders met een geldige AquaFlanders -badge.
 • De keuring van niet-residentiële installaties is voorbehouden voor de drinkwaterbedrijven, of diens aangestelde.


Editeer

Wie mag keuren?

Keurders met een geldige badge waarvan de vervaldatum niet verstreken is, mogen huishoudelijke binneninstallaties keuren.
 
Indien er keuringsverslagen binnenkomen van de keurders die geen geldige badge hebben, worden de keuringen als zijnde niet conform beschouwd.
 
Zowel de drinkwaterbedrijven als de ervaren keuringsorganismen kunnen zich aanbieden om keuringen uit te voeren.
De lijsten met contactgegevens kan u hier consulteren.

Voor niet-residentiële keuringen (industrie, winkels, horeca, etc.) dient een expert van het drinkwaterbedrijf de keuring uit te voeren.


Editeer

Wat heb ik nodig voor de keuring?

Om een huishoudelijke basiskeuring te kunnen uitvoeren moeten minimaal volgende elementen van de binneninstallatie aanwezig zijn:
 • warmwaterproductie
 • centrale verwarming
 • toilet
 • bad / douche met kranen
 • keukenkraan
 • lavabo met kraan
 • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (vb. regenwater of eigen waterwinning)
Een basiskeuring is niet mogelijk wanneer de centrale beveiliging nog niet aanwezig is. 

Ingeval maximaal één van bovenstaande toestellen met uitzondering van de centrale beveiliging niet aanwezig is, kan een basiskeuring van de installatie uitgevoerd worden. Wanneer nog niet alle elementen aanwezig zijn op moment van keuring, dient na voltooiing van de binneninstallatie een bijkomende keuring verplicht te worden aangevraagd.

Ingeval twee of meerde toestellen ontbreken kan geen basiskeuring plaatsvinden, tenzij de toestellen niet voorzien zijn in de installatie. 
 
Volgende documenten moeten in drievoud aanwezig zijn bij de keuring:
 • het uitvoeringsplan (schema van uw sanitaire installatie)
 • een ingevulde toestellenlijst
Meer info over de toestellenlijst en het uitvoeringsplan vindt u hier
 
Het is belangrijk dat u op de toestellenlijst duidelijk het merk en type van elk toestel noteert. De keurder controleert of het toestel beveiligd is. Ook niet-geïnstalleerde toestellen moeten reeds vermeld worden op de toestellenlijst en moeten aanwezig zijn op het moment van de keuring.


Editeer

Hoe verloopt de keuring?

De keuring

De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten (toestellenlijst en uitvoeringsplan) na te kijken en alle toestellen en beveiligingen te controleren.
 
STEL: uw installatie is conform
De keurder stelt een keuringsattest op waarin hij de conformiteit van uw installatie bevestigt.
 
STEL: uw installatie is niet conform:
Dit kan zijn omdat één of meerdere van de hiervoor vermelde toestellen niet geïnstalleerd zijn of omdat de toestellen niet correct beveiligd zijn. In dat geval kan enkel een voorlopige keuring van de installatie gebeuren. De keurder stelt een keuringsattest op met vermelding van de inbreuken. Na herstel van de inbreuken vraagt u een bijkomende keuring aan. Pas wanneer uw installatie helemaal conform is verklaard, kan deze in dienst gesteld worden.
 
Voor (gemeenschappelijke delen van) appartementen en voor industriële klanten dient de keuring verplicht door uw drinkwaterbedrijf te gebeuren.

Na afloop van de keuring

Na afloop van de keurder krijgt u het roze formulier. Indien de keurder van het drinkwaterbedrijf is neemt hij het gele en het witte formulier mee. Indien u beroep doet op een externe keurder krijgt u het roze en het witte formulier. Het gele formulier is voor de keurder. U dient dan zelf het witte formulier te bezorgen aan uw drinkwaterbedrijf.

Indien de keuring digitaal gebeurt, krijgt u het attest per mail toegestuurd. 


Editeer

Voorbeelden van te keuren toestellen

Volgende toestellen zijn voorbeelden van te keuren toestellen:
 • huishoudelijk sanitair: mengkranen, wc's, urinoirs, wasmachine, vaatwasmachine, (Amerikaanse) koelkast, steamer,...
 • waterbehandeling: onthardingsinstallatie, demineralisatie, omgekeerde osmose,...
 • wateropslag: waterreservoirs en hemelwaterput
 • drukverhoging: opjaagpomp
 • verwarmingsinstallatie: cv-installatie en boilers
 • airconditioning met water
 • sproei-installatie
 • koelwater
 • stoomproductie en industriële warmtewisselaars
 • productiewater
 • brandbeveiliging: muurhaspels, sprinklerinstallatie, brandhydranten,...
 • bijvulling zwembad
 • tweedecircuitwater (vb. hemelwater of eigen waterwinning)


Editeer