Algemene Vergadering AquaFlanders

Op donderdag 16 mei vindt de Algemene Vergadering van vzw AquaFlanders plaats in het R.Y.C.B. clubhuis, Thonetlaan 133 te 2050 Antwerpen. Deze meeting bestaat uit een statutair deel en een open deel, waarin we samen vooruitblikken op de toekomst van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen.

Toekomst van de drinkwatervoorzieningen in Vlaanderen

  • Inleiding

Door Mieke Van Hootegem, voorzitter AquaFlanders

10:45

  • Samenvatting en evaluatie eerste generatie leveringsplannen en langetermijnvoorzieningsplannen

Door Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM en Kris Van den Belt, diensthoofd grondwater en lokaal waterbeheer

10:55

  • Communicatie 2.0 van AquaFlanders

Door Carl Heyrman, algemeen directeur en An Coppens, stafmedewerkster Communicatie AquaFlanders

11:20