Historiek

Het gebrek aan een geordende watervoorziening was in het begin van de 20ste eeuw nog steeds een knelpunt voor de volksgezondheid. Vooral in de minder bevolkte delen van Vlaanderen moest de burger op individuele basis of in kleine collectiviteiten voor zijn eigen watervoorziening zorgen met bronnen, putten, hemelwater e.d.
 
In het kader van de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen voor de volksgezondheid werden een aantal belangrijke initiatieven genomen en ontstonden o.a. gemeentelijke waterregies, een aantal intercommunales en ook de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, die in 1987 geregionaliseerd werd.
 
De laatste jaren integreerden de waterbedrijven  als gevolg van de steeds hogere eisen waaraan de kwalitatief hoogstaande watervoorziening moet voldoen. Alle waterbedrijven en overheidsinstanties hebben zich verenigd in het overkoepelende SVW (Samenwerking Vlaams Water vzw) dat in 1974 ontstond en onder andere onderzoeksprogramma’s met betrekking tot water opstelde, uitvoerde en coördineerde. SVW (nu AquaFlanders) is ondertussen geëvolueerd tot de koepelvereniging van alle Vlaamse drinkwaterbedrijven en afvalwaterzuivering.
 
Intussen is ook het waterleidingnet in Vlaanderen  uitgebouwd en wordt via deze weg een hoogwaardig kwaliteitswater aan elke verbruiker aangeboden. Met dat ene waterleidingnet, gevoed met drinkwater, wordt in alle soorten gebruik voorzien. Voor die optie is ondermeer om economische redenen gekozen in plaats van voor verschillende waterleidingnetten. Drinkwatervoorziening vormt in België een natuurlijk monopolie.