Memorandum voor de volgende Vlaamse Regering (2014 - 2019)

Beste,

 

De Vlaamse drinkwater- en afvalwatersector, verenigd in AquaFlanders heeft haar suggesties voor een toekomstig beter waterbeleid op korte en middellange termijn in enkele bewoordingen neergepend.

Wij willen de watervoorraden voor de huidige en toekomstige generaties mee veilig stellen zodat ook onze kinderen en hun kleinkinderen nog van veilig drinkwater en een proper milieu kunnen genieten.

Wij denken dat ook u samen met uw organisatie deze beleidsaanbevelingen mee kunt ondersteunen.

Ik wens u veel leesgenot en hoop dat dit boekje u ook voor de volgende vijf jaren kan inspireren.

 

Met vriendelijke groeten,


Namens AquaFlanders en haar leden