Opleiding keuring binneninstallatie

Overzicht

  • Inclusief broodjeslunch
  • De lesgevers zijn experten met betrekking tot keuringen van de binneninstallaties.

Voorwaarden

De keuringsorganismen dienen organisaties te zijn die NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de binneninstallatie. Bouwbedrijven, architectenbureaus en studiebureaus komen hiervoor dus niet in aanmerking. Een keurder mag geen enkele activiteit in bijberoep m.b.t. de sanitaire wereld verrichten om belangenvermenging te voorkomen.

Zie reglement keurders

KMO nr.: DV.O230535

Reglement keurders

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring binneninstallatie te mogen uitoefenen.

De opleiding duurt twee dagen en bestaat uit een dag theorie en een (halve) dag praktijk. Na de opleidingsdagen volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

  • Opleiding (deel 1: theorie): nog te bepalen 2021
  • Opleiding (deel 2: praktijk): nog te bepalen 2021
  • Examen: nog te bepalen 2021
  • Herkansing (optioneel): nog te bepalen 2021
  • Locatie opleiding: Pidpa, Desguinlei 246 te Antwerpen
  • Locatie examen en herkansing: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen
  • Prijs opleiding + examen: 565,00 EUR exclusief btw
  • Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0230535 (*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen. Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 30 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Voor de inschrijvingen wordt het principe 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod, wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Examen
1.1. Intentieverklaring
2. Herkansing
3. Begeleiding
4. Dienstverlening
5. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat keurder
Kopie identiteitskaart
Gegevens organisatie
Gegevens digitaal keuren (keuringsattest)
Verantwoordelijke aankoper formulieren