Opleiding keuring huishoudelijke binneninstallatie

Overzicht

  • De opleiding start om 9u00 en eindigt om 16u00. Er wordt een broodjeslunch voorzien.
  • De lesgevers zijn experten van de drinkwaterbedrijven.
  • In de voormiddag geeft men de theorie van het repertorium 'Technische voorschriften binneninstallaties'.
  • In de namiddag doceert men de verschillende soorten beveiliging en volgt het praktische gedeelte van de eigenlijke keuring en het keuringsverslag aan de hand van fotomateriaal.

Voorwaarden

  • De keuringsorganismen dienen organisaties te zijn die NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de binneninstallatie. Bouwbedrijven, architectenbureaus en studiebureaus komen hiervoor dus niet in aanmerking. Een keurder mag geen enkele activiteit in bijberoep m.b.t. de sanitaire wereld verrichten om belangenvermenging te voorkomen.

Zie reglement keurders

Reglement keurders juli 2018

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring huishoudelijke binneninstallatie te mogen uitoefenen.

De opleiding duurt een hele dag en bestaat uit een deel theorie (voormiddag) en praktijk (namiddag). Na de opleidingsdag volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

  • Prijs opleiding + examen: 555,00 EUR exclusief btw
  • Locatie opleiding: te bepalen
  • Locatie examen: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen
  • Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV. 0230535 (*)
  • Datum: voorjaar 2020 (onder voorbehoud)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen. Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 30 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Voor de inschrijvingen wordt het principe 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod, wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Examen
1.1. Intentieverklaring
2. Herkansing
3. Begeleiding
4. Dienstverlening
5. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat keurder
Kopie identiteitskaart
Gegevens organisatie
Gegevens digitaal keuren (keuringsattest)
Verantwoordelijke aankoper formulieren