Opleiding keuring privéwaterafvoer

Overzicht

 • Inclusief broodjeslunch.
 • In de voormiddag geeft men de algemene theorie en licht men de onderdelen van de privéwaterafvoer toe.
 • In de namiddag volgt het praktisch gedeelte over de keuring en het keuringsverslag aan de hand van fotomateriaal en enkele cases.
 • De lesgevers zijn experten van de rioolbeheerders.

Voorwaarden

De keurder (of diens bedrijf) mag niet instaan voor de technische uitvoering van de werken (bijvoorbeeld: aannemers, bouwbedrijven,...). Hiermee wordt bedoeld het aanleggen van de riolering.

Zie reglement keurders

KMO nr.: DV.O230535

Reglement keurders januari 2020

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring privéwaterafvoer te mogen uitoefenen.

De opleiding duurt een hele dag en bestaat uit een deel theorie (voormiddag) en praktijk (namiddag). Na de opleidingsdag volgt een examen, die bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

 • Opleiding: 2 maart 2020
 • Examen: 17 maart 2020 en 19 maart 2020
 • Herkansing (optioneel): 31 maart 2020 en 2 april 2020
 • Locatie opleiding: Pidpa, Desguinlei 246 te Antwerpen
 • Locatie examen en herkansing: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen
 • Prijs opleiding + examen: 565,00 EUR exclusief btw
 • Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0230535 (*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen. Het aantal plaatsen in de opleiding is beperkt tot 30 personen om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Voor de inschrijvingen wordt het principe 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod, wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Examen
1.1. Intentieverklaring
2. Herkansing
3. Begeleiding
4. Dienstverlening
5. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat keurder
Kopie identiteitskaart
Gegevens organisatie
Gegevens digitaal keuren (keuringsattest)
Verantwoordelijke aankoper formulieren