19 juli 2018 - Besluit West-Vlaanderen droogte

Gouverneur Decaluwé organiseerde op donderdag 19 juli 2018 een crisisoverleg om de ernst van de waterschaarste- en droogtetoestand in te schatten. De situatie is alarmerend.

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd.

Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen. Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Vanaf 20 juli 2018 is er een informatiepunt beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

De verziltingsproblematiek neemt toe. De situatie is nog niet zo dramatisch als vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen.

Verder komt de drinkwaterproductie in het gedrang. We bevinden ons net in de piek van het toeristisch seizoen waarin het drinkwaterverbruik verdubbelt.

Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro. Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht. We willen het water ook slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen is daarom enkel nog toegelaten tussen 20u en 8u.

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod.

Beperkende maatregelen watergebruik voor de volledige provincie West-Vlaanderen:

Verbod voor het gebruik van water uit publiek drinkwaternet voor onder andere:

  • vullen van zwembaden > 100l
  • afspoelen van motorvoertuigen
  • besproeien van grasvelden,…

Een algemeen captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen voor alle toepassingen tot nader order.

Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan, hoewel ook daar de peilen sterk dalen. Voor een captatie uit een bevaarbare waterloop moet je melding doen of een vergunning aanvragen, naargelang de gebruikte hoeveelheid (meer info op volgende site: https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen

Beregening is enkel nog toegelaten ’s nachts: van 20u00 tot 08u00
Alle soorten ‘beregenen’ zijn hierbij inbegrepen: professioneel of privé, landbouw en niet-landbouw. Bijvoorbeeld: gewassen op het veld, sportvelden, plantsoenen…. Uiteraard niet met leidingwater.

Lees het besluit van de gouverneur m.b.t. het waterverbruik.

Lees het besluit van de gouverneur m.b.t. de alternatieve waterbronnen.

 Bron: https://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste