25 juli 2018 - Besluit Limburg droogte

PROVINCIE LIMBURG

 

De waarnemend gouverneur van de provincie LIMBURG,

Gelet op artikel l-28 van de provinciewet van 30 april 1836, op de artikelen 1 en 2 van de wet van demaart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni l-934, betreffende de straffen uit te spreken tegen reglementen;overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke Vlaamse;

Gelet op de afkondiging van code oranje voor alle Vlaamse provincies door de Droogtecommissie en het aansluitende advies van 24/07/2018;

Overwegende de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Limburg, waaronder oplopende neerslagtekort sinds juni 2018;

Overwegende dat de aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling;

Dat derhalve maatregelen zich opdringen om het waterverbruik te beperken;

BESLUIT:

Artikel 1. Het is verboden om water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00 's avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van de straffen alleen.

Artikel 3. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekendgemaakt via gemeentelijke en provinciale websites en wordt onmiddellijk van kracht.

De waarnemend gouverneur,

 

Michel Carlier