27 juli 2018 - Maatregelen door droogte - Overzicht per provincie

Als het lange tijd zeer droog en warm is, stijgt het verbruik van leidingwater en dreigt er watertekort. De overheden roepen op om spaarzaam om te gaan met water. In alle provincies gelden momenteel gebruiksbeperkingen om watertekort tegen te gaan.

Gebruiksbeperkingen

De Vlaamse Droogtecommissie heeft op 24 juli 2018 droogtecode oranje afgekondigd in heel Vlaanderen. De provincies kregen het advies om (extra) maatregelen te nemen.

  • De gouverneur van elke provincie heeft de bevoegdheid om maatregelen uit te vaardigen (bijv. algemeen sproeiverbod, verbod om water uit waterlopen te halen, ...);
  • De maatregelen verschillen dus per provincie en kunnen wijzigen. Wijzigingen worden zo snel als mogelijk aan de informatie per provincie toegevoegd.

Wie zich niet houdt aan de gebruiksbeperkingen, riskeert een boete tot 1600 euro.

Hieronder kan u het overzicht vinden per provincie:

 Hoe spaarzaam omgaan met water?

  • Wees zuinig met water.
  • Wees ook zuinig met regenwater. Zo vermijd u te moeten overschakelen op drinkwater voor de huishoudelijke toepassingen.
  • Probeer maximaal uw water te hergebruiken. Vóór er warm water uit de kraan komt, loopt eerst koud water weg. Vang dit op om planten mee water te geven of om groenten mee te wassen.
  • Gebruik de vaatwas- of wasmachine alleen als die vol zit. Wasmachines zijn grote water- en energieverbruikers.
  • ..
Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij staan nog meer tips om water te besparen bij ernstige droogte (externe website)