Memorandum - Naar een “Robuust watersysteem Visie 2050”

De federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders (AquaFlanders), de Vlaamse watertechnologieleveranciers verenigd in TNAV, de Belgische afdeling van IWA (International Water Association), het Overlegplatform & Kenniscentrum voor de rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen (VLARIO) en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)  vertegenwoordigen samen de verschillende waterprofessionals en watergebruikers in Vlaanderen.

Vanuit de dagdagelijkse praktijk worden belangrijke pijnpunten vastgesteld die de ambitie tot het realiseren van een "Robuust Watersysteem”, zoals geformuleerd in de Visie 2050 van de Vlaamse Regering, in de weg staan. Bovenstaande organisaties wensen de krachten te bundelen en hun verantwoordelijkheid op te nemen om hieraan te remediëren en stellen tevens enkele beleidsaanbevelingen voor naar de volgende Vlaamse Regering om de noodzakelijke evolutie naar een Robuust Watersysteem te versnellen.

We hopen dat deze beleidsaanbevelingen u kunnen inspireren en u deze mee kan ondersteunen.

Carl Heyrman - Algemeen directeur AquaFlanders, Paul Ockier – Algemeen Manager TNAV, Ilse Smets – Voorzitter B-IWA, Wendy Francken – Directeur VLARIO en Dirk Van der Stede – CEO Vlaams Kenniscentrum Water