Actieplannen rioolbeheer

Hoe de waterbedrijven de vraag en behoefte naar water maximaal op een duurzame wijze invullen? Dat las je in mijn vorige opiniestuk. Naast het verzekeren van de waterbevoorrad...
Lees meer
Investeren in schone waterlopen betekent ook investeren in rioolinfrastructuur. Voor de verdere ontwikkeling van een gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving in Vlaand...
Lees meer