Drinkwaterkwaliteit

Drinkwaterkwaliteit

Kwaliteit van het drinkwater: onze gemeenschappelijk bekommernis
Water bestemd voor menselijke consumptie
Het drinkwater dat in Vlaanderen wordt geleverd, moet voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het punt waar het door de abo...
Lees meer
Drinkwaterbronnen staan onder druk
Nieuw beschermingskader voor drinkwatervoorziening
Neem gepaste beschermingsmaatregelen.
Lees meer
Maak prioritair werk van de ontwikkeling en de implementatie van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie, maar ook van een nieuw effectie...
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer
Bescherming van grondwaterwinningen
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Actualiseer en optimaliseer de regelgeving rond de bescherming van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening.
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is een topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is dan oo...
Lees meer