Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

Drinkwaterbronnen staan onder druk
Nieuw beschermingskader voor drinkwatervoorziening
Neem gepaste beschermingsmaatregelen.
Lees meer
Voor een goede leefomgeving in dorp en stad moeten we samenwerken en durven investeren.
Lees meer
Actieplan drinkwater
Actieplan en escalatieschema moeten drinkwaterschaarste voorkomen
In 2018 heeft AquaFlanders zijn actieplan tegen tekort aan drinkwater aangekondigd.
Lees meer
Hanteer een systeemaanpak voor de hele waterketen, met nauwe samenwerking tussen alle actoren.
Lees meer
Integraal waterbeheer
Samenwerking met alle actoren
Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overst...
Lees meer
Investeren in klimaatbestendige leefomgeving
Investeren op openbaar domein
Zet in op lokale investeringen voor een klimaatbestendige leefomgeving.
Lees meer
In mei 2019 is er in de media druk gesproken over een dreigende waterschaarste. Bijna simultaan lanceerde AquaFlanders een sensibiliseringscampagne voor kraanwater. Intussen i...
Lees meer
Ga slim om met de Grand cru die bij je thuis uit de kraan komt
Aan de start van de vakantie roept AquaFlanders op om verstandig om te gaan met water
De zomervakantie is net gestart en we genieten van zonnig en droog weer. Dit tot groot jolijt van de festivalganger en de toerist in eigen land. Helaas voor ons is het ideale ...
Lees meer
Water. Het lijkt vanzelfsprekend, maar water is met stip de meest waardevolle grondstof ter wereld. We kunnen niet zonder, maar beseffen dit misschien niet voldoende. We zulle...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
Duurzame bronbemaling bij werven
In tijden van droogte is er extra aandacht voor bronbemalingen bij werven die grondwater lozen in de riool
In tijden van droogte is er extra aandacht voor bronbemalingen bij werven die grondwater lozen in de riool. Gemeenten krijgen daarover heel wat vragen van hun inwoners. Vele g...
Lees meer
De procesbenchmark nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën bracht het proces in kaart waarmee de waterbedrijven proactief nieuwe risico's voor de waterkwaliteit in kaart b...
Lees meer