Energie

Energie en circulaire economie

Voor een goede leefomgeving in dorp en stad moeten we samenwerken en durven investeren.
Lees meer
Actieplan drinkwater
Actieplan en escalatieschema moeten drinkwaterschaarste voorkomen
In 2018 heeft AquaFlanders zijn actieplan tegen tekort aan drinkwater aangekondigd.
Lees meer
Hanteer een systeemaanpak voor de hele waterketen, met nauwe samenwerking tussen alle actoren.
Lees meer
Integraal waterbeheer
Samenwerking met alle actoren
Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overst...
Lees meer
Investeren in klimaatbestendige leefomgeving
Investeren op openbaar domein
Zet in op lokale investeringen voor een klimaatbestendige leefomgeving.
Lees meer
Opname van het rioolbeleid in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer