Infrastructuur

Infrastructuur

Voor een goede leefomgeving in dorp en stad moeten we samenwerken en durven investeren.
Lees meer
Actieplan drinkwater
Actieplan en escalatieschema moeten drinkwaterschaarste voorkomen
In 2018 heeft AquaFlanders zijn actieplan tegen tekort aan drinkwater aangekondigd.
Lees meer
Hanteer een systeemaanpak voor de hele waterketen, met nauwe samenwerking tussen alle actoren.
Lees meer
Integraal waterbeheer
Samenwerking met alle actoren
Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overst...
Lees meer
Investeren in klimaatbestendige leefomgeving
Investeren op openbaar domein
Zet in op lokale investeringen voor een klimaatbestendige leefomgeving.
Lees meer
Voorzie een sluitende financiering voor investeringen (vervanging en uitbreiding) en beheer van het rioolstelsel.
Lees meer
Voorzie gelijke middelen voor alle nutssectoren bij het verplaatsen van leidingen door nutsbedrijven in opdracht van de overheid. Doe dit via een herziening van de wet van 193...
Lees meer
Erfdienstbaarheden van openbaar nut
Wijziging drinkwaterdecreet
Pas het drinkwaterdecreet aan en voorzie ook voor de waterbedrijven een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut.
Lees meer
Onteigeningsdecreet
Wetswijziging
Neem de waterbedrijven op in het onteigeningsdecreet.
Lees meer
Opname van het rioolbeleid in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning
Lees meer
Wees ambitieus en pragmatisch bij de aanpak van afwateringen van het privéterrein.
Lees meer
Toepassen van de 'code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen'
Lees meer
Ruimtelijk beleid
Wateropvang
De gemeente kan samen met AquaFlanders een ruimtelijk beleid uitwerken en zo extra ruimte creëren voor water en dus een hogere waterveiligheid.
Lees meer
Gemeentelijke rioolopdracht verduidelijkt
Laatste volledige legislatuur voor verstrijken deadline Europese Kaderrichtlijn Water
De gemeentelijke rioolopdracht is een grote uitdaging voor de gemeenten en rioolbeheerders. Deze gemeentelijke legislatuur is de laatste volledige legislatuur voor het verstri...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is een topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is dan oo...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer