Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer

Drinkwaterbronnen staan onder druk
Nieuw beschermingskader voor drinkwatervoorziening
Neem gepaste beschermingsmaatregelen.
Lees meer
Maak prioritair werk van de ontwikkeling en de implementatie van milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie, maar ook van een nieuw effectie...
Lees meer
Actieplan drinkwater
Actieplan en escalatieschema moeten drinkwaterschaarste voorkomen
In 2018 heeft AquaFlanders zijn actieplan tegen tekort aan drinkwater aangekondigd.
Lees meer
Integraal waterbeheer
Samenwerking met alle actoren
Integraal waterbeheer is een vorm van waterbeheer waarin verschillende doelstellingen en beheersvormen samenkomen, zoals het beheer van grondwater, het beschermen tegen overst...
Lees meer
Vereenvoudig de administratieve verplichtingen van de waterbedrijven en rioolbeheerders.
Lees meer
Doorlooptijden projecten verlagen
Afstemming met verschillende partners
De doorlooptijden van projecten zijn te lang. Dikwijls zijn het gecombineerde dossiers die het langst aanslepen. Meer afstemming tussen de verschillende partners en de financi...
Lees meer
Subsidiering van het rioleringsbeleid
Wijziging rioolsubsidiebesluit
Voorzie in een grondige wijziging van het rioolsubsidiebesluit.
Lees meer
Water. Het lijkt vanzelfsprekend, maar water is met stip de meest waardevolle grondstof ter wereld. We kunnen niet zonder, maar beseffen dit misschien niet voldoende. We zulle...
Lees meer
De procesbenchmark nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën bracht het proces in kaart waarmee de waterbedrijven proactief nieuwe risico's voor de waterkwaliteit in kaart b...
Lees meer