Stem de regelgeving voor de keuring van de privéwaterafvoer op elkaar af. Voorzie een uniform keuringssysteem dat de klant zekerheid geeft over het in regel zijn van zijn priv...
Lees meer
Handhaving voor de rioolbeheerder
Tweerichtingsverkeer
Versterk de handhaving via een tweesporensysteem.
Lees meer
Wees ambitieus en pragmatisch bij de aanpak van afwateringen van het privéterrein.
Lees meer