Veiligheid en crisismanagement

Veiligheid en crisismanagement

Drones boven de open drinkwaterinfrastructuur
Bescherming drinkwatervoorziening
Verbied het vliegen met drones boven open drinkwaterinfrastructuur.
Lees meer
Cybersecuritywet
Beveiliging van netwerk- en informatiesysteem
Informeer de watersector over mogelijke dreigingen en maak screening van personeel mogelijk.
Lees meer
Nooddrinkwater
Openbare dienstverplichting
Een afstemming van de noodplannen en communicatie met het waterbedrijf is cruciaal om optimaal voorbereid te zijn als zich een calamiteit voordoet.
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven willen de eigen werking en middelen continue optimaliseren. Daarom zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarin leggen de waterbedrijven ...
Lees meer
Het garanderen van de kwaliteit van het drinkwater is een topprioriteit voor de Vlaamse watersector. Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is dan oo...
Lees meer