Veiligheid en crisismanagement

Veiligheid en crisismanagement

Drones boven de open drinkwaterinfrastructuur
Bescherming drinkwatervoorziening
Verbied het vliegen met drones boven open drinkwaterinfrastructuur.
Lees meer
Cybersecuritywet
Beveiliging van netwerk- en informatiesysteem
Informeer de watersector over mogelijke dreigingen en maak screening van personeel mogelijk.
Lees meer
Nooddrinkwater
Openbare dienstverplichting
Een afstemming van de noodplannen en communicatie met het drinkwaterbedrijf is cruciaal om optimaal voorbereid te zijn.
Lees meer
Voorzie in garanties voor de vrijwaring van drinkwatervoorraden bij projecten in de diepe ondergrond, waaronder gaswinning door fracking, diepe geothermie en andere (toekomsti...
Lees meer