Waterfactuur

Waterfactuur

De waterscan brengt de mogelijkheden tot reductie van het verbruik in kaart en de waterfactuur kan hierdoor flink dalen. Ook vragen we om het rationeel watergebruik te sensibi...
Lees meer
Tariefstructuur van de waterfactuur
Aanpassing kostenstructuur
Evalueer de huidige tariefstructuur voor de integrale waterfactuur en hou daarbij rekening met het globaal sociaal beleid. Pas ook het vastrecht aan.
Lees meer
Betalingsmoeilijkheden
Minnelijke schikking
Bepaalde klanten die hun drinkwaterfactuur niet langer kunnen betalen, kunnen beroep doen op het OCMW.
Lees meer
Benchmark nieuwe aftakkingen en assetmanagement
'Nieuwe Aftakkingen' en 'Asset Management'
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer
De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking en middelen. Om dit te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorn...
Lees meer