Aquaduin krijgt subsidie voor waterhergebruik in De Panne

Een nieuw project van een van onze leden wil water hergebruiken en tegelijkertijd waardevolle natte natuur creëren. Op die manier wil het een meer klimaatrobuuste drinkwaterproductie uitbouwen.

Sint André infiltratiegracht

Momenteel loopt er op de radio een nieuwe campagne die op ludieke wijze oproept om gebruikte batterijen in te zamelen zodat ze gerecycleerd kunnen worden. Ook het apart ophalen van papier en karton en het sorteren van ‘PMD’ in de blauwe zak zijn ondertussen goed ingeburgerd. Het besef groeit immers dat geen enkele grondstof oneindig. Hergebruik is belangrijker dan ooit. Uiteraard is ook de hoeveelheid beschikbaar zoet water eindig. Vlaanderen is nu al een regio met een beperkte zoetwatervoorraad. Mogelijk slinkt die voorraad in de toekomst nog door toedoen van de klimaatverandering. Het spreekt dus voor zich dat we maximaal moeten streven naar hergebruik van ons water.

Al sinds 2002 produceert een van onze leden, Aquaduin, hoogkwalitatief drinkwater met behulp van waterhergebruik. Afvalwater gezuiverd door Aquafin, het zogenaamde effluent, wordt door het waterbedrijf overgenomen en verder behandeld tot uiterst zuiver water in het waterproductiecentrum ‘Torreele’ in Wulpen. Vervolgens laat het dit water infiltreren in de duinen van Koksijde om het later te kunnen terugwinnen om drinkwater mee te produceren. Op die manier vult Aquaduin de grondwatertafel op een kunstmatige manier aan en moet er netto minder grondwater opgepompt worden. In 2021 maakte dit ‘gerecycleerde’ infiltratiewater 62% van hun totale drinkwaterproductie uit.

Calmeynbos spoelgracht

Ook in waterwinning ‘de Westhoek’ in De Panne heeft het waterbedrijf de ambitie om een klimaatrobuuste drinkwaterproductie uit te bouwen op basis van hergebruik via infiltratie. Het is de bedoeling om het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Adinkerke te gebruiken als bron. Na behandeling met ultrafiltratie en omgekeerde osmose kan de huidige grondwaterwinning in het Calmeynbos op die manier worden aangevuld met 200 000 tot 300 000 m³ infiltratiewater per jaar. De realisatie van dit project zou niet enkel de waterbeschikbaarheid vergroten in tijden van droogte maar zou ook leiden tot zachter water voor de inwoners van De Panne met minder kalkaanslag tot gevolg.

Net als bij de waterwinning in Koksijde wil het waterbedrijf een synergie creëren tussen drinkwatervoorziening en natuur. Om de impact op de natuur te beperken onderzoekt het de mogelijkheid om de oude spoelgracht in het Calmeynbos in te zetten als infiltratiemiddel. Deze spoelgracht diende tot 2006 om het ijzerrijke spoelwater van de zandfilters in te lozen. Sindsdien is deze gracht echter niet meer in gebruik als gevolg van het efficiënte hergebruik van dit spoelwater. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen nieuwe infiltratiebekkens moeten uitgegraven worden. Momenteel onderzoekt Aquaduin de haalbaarheid van dit concept en de effecten op het grondwater en de natuur aan de hand van respectievelijk een grondwatermodel en een bijkomende ecologische studie. Water hergebruiken en tegelijkertijd waardevolle natte natuur creëren langsheen de spoelgracht is het doel.

Voor de realisatie van dit project kan het waterbedrijf rekenen op de steun van de Vlaamse regering. In het kader van de Blue Deal en het Vlaamse Veerkracht programma 'Vlaggenschipprojecten natuurgebaseerde oplossingen' werd een subsidie toegekend van 500 000 euro.