Federatie van Vlaamse
waterbedrijven en rioolbeheerders

Vlaamse waterbedrijven bundelen de krachten tegen COVID-19
Meer dan ooit zorgen zij er samen voor dat er elke dag kwaliteitsvol en veilig water uit de kraan komt
Ben je tijdelijk werkloos door de COVID-19-maatregelen?
Dan betaalt de Vlaamse overheid 1 maand de kosten van je water-, gas- en elektriciteitsfactuur.
Water is goed beschermd tegen het coronavirus
Ons kraanwater wordt streng gecontroleerd. Het is veilig en wordt beschermd tegen virussen

Federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders

AquaFlanders behartigt de belangen van haar leden en werkt mee aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer. We willen Vlaanderen ook informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik.

Meer over ons