Opleiding keurder waterinstallatie klasse B

Inhoudelijk

De opleiding keurder waterinstallatie klasse B zal een halve dag in beslag nemen. De lesgevers zijn experten met betrekking tot keuringen van de waterinstallaties klasse B.

  • Theorie: de specifieke werkbladen en normen worden toegelicht
  • Praktijk: de regels worden toegepast op enkele praktijkvoorbeelden en cases

Als keurder waterinstallaties klasse B mag je naast installaties met een laag risico, ook installaties keuren met een ter plaatse geconstrueerde breektank, een privézwembad en/of een automatische brandblusinstallatie. Deze installaties hebben vaak een complexe opbouw.

Tijdens deze opleiding gaan we vanuit een praktische invalshoek dieper in op deze complexe materie.

Voorwaarden

  • 6 maanden of langer actief als keurder waterinstallatie klasse C

Zie reglement keurders

Inschrijven

Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Omdat het belangrijk is dat iedereen de nieuwe regels goed beheert, zijn de groepen beperkt tot maximum 15 personen. Voor de inschrijvingen wordt het principe 'first come, first serve' toegepast. Als de vraag groter is dan het aanbod, wordt er gekeken naar de datum en het uur van inschrijving.

De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding of het examen. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar opleidingen@aquaflanders.be. Na deze periode zal het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend worden.

Planning

Opleiding keurder waterinstallatie klasse B incl. theorie-examen

  • 5 juni 2025
  • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Herkansing theorie-examen (optioneel)

  • 10 juni 2025
  • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Prijs

De geldende tarieven voor deze opleiding vind je hier.

KMO-portefeuille

Registratienummer: DV.0230535(*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

(*) Thema: Duurzaamheid. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding.
Wacht niet op uw factuur om de subsidie aan te vragen! Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Veelgestelde vragen

1. Theorie-examen
1.1. Herkansing theorie-examen (optioneel en op afspraak)

Inschrijven

Jouw gegevens