Opleiding keuring waterinstallatie klasse C

Overzicht

 • Tweedaagse opleiding (theoretisch via e-learningsplatform en praktijk op locatie)
 • De lesgevers zijn experten met betrekking tot keuringen van de waterinstallaties.

Voorwaarden

De keuringsorganismen dienen organisaties te zijn die NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de waterinstallaties. Bouwbedrijven, architectenbureaus en studiebureaus komen hiervoor dus niet in aanmerking. Een keurder mag geen enkele activiteit in bijberoep m.b.t. de sanitaire wereld verrichten om belangenvermenging te voorkomen.

Zie reglement keurders

KMO nr.: DV.O230535

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier.

Kandidaat-keurders die niet tot een AquaFlanders aanvaarde keuringsorganisme behoren worden aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden u/uw organisatie moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring waterinstallaties te mogen uitoefenen.

DATUM:

 • Opleiding (deel 1: theorie): 25 april 2022 / 2023
 • Opleiding (deel 2: praktijk): 2 mei 2022 / 2023
 • Examen: 16 en 17 mei 2022 / 2023
 • Herkansing (optioneel): 30 en 31 mei 2022 / 2023

Bij voldoende inschrijvingen wordt er gekeken of er reeds een opleiding in het najaar van 2021 georganiseerd kan worden.

LOCATIE:

 • Locatie opleiding: na inschrijving ontvangt u een login om de opleiding digitaal te kunnen bijwonen
 • Locatie examen en herkansing: AquaFlanders, Desguinlei 250 te Antwerpen

PRIJS:

 • Opleiding incl. examen: 745,00 EUR exclusief btw
 • Herkansing theorie-examen (optioneel): 50,00 EUR exclusief btw
 • Herkansing praktijkexamen (optioneel): 150,00 EUR exclusief btw
 • Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0230535 (*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

(*) Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Theorie-examen
1.1. Herkansing theorie-examen (optioneel)
2. Praktijkopleiding
2.1. Facultatieve begeleiding (optioneel)
2.2. Praktijkexamen
2.3. Herkansing praktijkexamen (optioneel)
3. Dienstverlening
4. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat-keurder

Duid de datum aan waarin je wil deelnemen aan de opleiding

Indien je meerdere kandidaat-keurders wil inschrijven kan je dit doen door op het blauw +-teken te klikken

VoornaamFamilienaamTEL / GSME-mail 
Gegevens organisatie

Enkel in te vullen indien je organisatie nog niet erkend is bij AquaFlanders als keuringsorganisatie

Gegevens keuringsplatform AquaFlanders

Als je de ingeleverde attesten wil ontvangen, vul je onderstaande gegevens in. Zo niet, mag je dit deel van de inschrijving overslaan.

E-mailadres waarop je als keurder de opgeladen attesten wil ontvangen

Welke contactgegevens mogen er op het attest geprint worden van jou?