Opleiding keurder waterinstallatie klasse C

Inhoudelijk

De opleiding keurder waterinstallatie klasse C is een tweedaagse opleiding. Deze cursus behandelt alle onderwerpen waar jij mee te maken zult krijgen als keurder waterinstallatie klasse C (variërend van relevante wetgeving, tot soorten beveiligingen en toebehoren en het invullen van een keuringsattest). De lesgevers zijn experten met betrekking tot keuringen van de waterinstallaties klasse C.

Voorwaarden

De keurder dient steeds onafhankelijk te zijn van de te keuren installatie. Dit wil zeggen dat keurders NIET instaan voor het ontwerp, de technische uitvoering en/of het beheer van de waterinstallaties. Een keurder mag eigen werk, in welke vorm ook, niet keuren!

Zie reglement keurders

Inschrijven

Nieuwe kandidaat-keurders kunnen zich kandidaat stellen via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijving is verplicht.

Kandidaat-keurders die nog niet gekend zijn bij AquaFlanders wordt aangeraden om het reglement voor keurders na te lezen. Hierin staat vermeld aan welke voorwaarden je als keurder moet voldoen om de bevoegdheid tot keuring waterinstallatie klasse C te mogen uitoefenen.

De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding of het examen. Deze annulering dient schriftelijk te gebeuren via e-mail naar opleidingen@aquaflanders.be. Na deze periode zal het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend worden.

Planning

De opleiding van het voorjaar 2024 is volzet.

Je kan je alvast inschrijven voor de opleiding in het najaar 2024.

Opleiding keurder waterinstallatie klasse C

  • 23 oktober 2024 (theorie-opleiding) en 24 oktober 2024 (praktische opleiding)
  • Locatie: nader te bepalen

Theorie-examen

  • 6 en 7 november 2024
  • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Herkansing theorie-examen (optioneel)

  • 20 november 2024
  • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

Praktijkopleiding:

  • 28 november 2024
  • Locatie: AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen

(Herkansing) Praktijkexamen (in groep of individueel):

  • Afhankelijk aanbod locaties
  • Nader te bepalen

Prijs

De geldende tarieven voor deze opleiding vind je hier.

KMO-portefeuille

Registratienummer: DV.0230535(*)

Deze kosten dienen vóór datum van het examen betaald te worden, teneinde aan het examen deel te kunnen nemen.

(*) Thema: Duurzaamheid. Aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding.
Wacht niet op uw factuur om de subsidie aan te vragen! Voor specifieke voorwaarden, raadpleeg de KMO-website.

Vervolg opleiding

1. Theorie-examen
1.1. Herkansing theorie-examen (optioneel)
2. Praktijkopleiding
2.1. Facultatieve begeleiding (optioneel)
2.2. Praktijkexamen
2.3. Herkansing praktijkexamen (optioneel)
3. Dienstverlening
4. Bijscholing

Inschrijven

Gegevens kandidaat-keurder

Indien je meerdere kandidaat-keurders wil inschrijven kan je dit doen door op het blauw +-teken te klikken

Kandidaat-keurder 1


Kandidaat-keurder 2


Kandidaat-keurder 3


Kandidaat-keurder 4


Kandidaat-keurder 5


Kandidaat-keurder 6


Kandidaat-keurder 7


Kandidaat-keurder 8


Kandidaat-keurder 9


Kandidaat-keurder 10


Gegevens bedrijf

Enkel in te vullen als je bedrijf nog geen klant is bij AquaFlanders