AquaFlanders behaalt ISO 17020-accreditatie

Vanuit haar rol als kwaliteitsbewaker zorgt sectorfederatie AquaFlanders onder meer voor de keuringen van waterinstallaties en privéwaterafvoeren. De ISO 17020-accreditatie (certificaatnummer: 688-INSP) door Belac bevestigt dat AquaFlanders als keuringsinstelling deze rol ter harte neemt. De kwaliteit van keuringen, uitgevoerd door erkende AquaFlanders-keurders, is gegarandeerd en voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

Aankondiging belac v2

De waterbedrijven en rioolbeheerders, verenigd binnen AquaFlanders, waken continu over de kwaliteit van het drinkwater en het veilig en goed functioneren van het openbare drinkwater- en rioleringsstelsel. Een correcte uitvoering en werking van installaties voor watertoevoer en -afvoer bij particulieren en bedrijven hebben hierop een belangrijke invloed.

Zo kunnen foutief uitgevoerde waterinstallaties leiden tot verontreinigingen van het drinkwater, bijvoorbeeld met regenwater, wat een risico vormt voor de volksgezondheid. Anderzijds kan een foutief uitgevoerde privéwaterafvoer ertoe leiden dat vervuild water ongezuiverd in onze waterlopen terechtkomt. Het is dan ook essentieel dat de keuring van deze installaties wordt uitgevoerd door goed opgeleide, onafhankelijke keurders. Informatie uit keuringen van privéwaterafvoeren is bovendien erg nuttig voor gemeenten in het kader van handhaving.

Als opleidingscentrum biedt AquaFlanders een opleiding en permanente vorming aan keurders. Met het AquaFlanders Keuringsplatform (AFK), stelt de keuringsinstelling bovendien een kwaliteitsvol en uitgebreid platform ter beschikking van zowel keurders en exploitanten als van gemeenten. Hiermee kunnen zij vlot informatie uitwisselen over keuringen, digitale archieven bijhouden en de jaarlijkse rapportering uitvoeren. De ISO 17020-accreditatie door Belac is een bevestiging dat de kwaliteit van deze opleidingen en diensten gegarandeerd is.

CARLAQUAFLANDERS DRIESLUYTEN3

“AquaFlanders hecht veel belang aan de kwaliteit van haar diensten. We zijn dan ook verheugd met de ISO 17020-accreditatie door Belac. Het is een erkenning van de inspanningen die we samen met onze keurders en keuringsorganisaties leveren om deze kwaliteit elke dag opnieuw te garanderen.”

Carl Heyrman, Algemeen directeur AquaFlanders