Aquarama Trade Fair 2021

Aquarama is alweer voorbij. Nu is het wachten op 20 oktober 2022 voor de volgende editie. Dit jaar was alvast een fijn weerzien met heel wat (con)cullega's uit de watersector. We waren ook blij om jullie te mogen verwelkomen op onze infosessie. Die spitste zich toe op de impact van tweedecircuitwater op keuringen en huishoudelijke waterinstallaties.

De oneliners voorbij: een klare kijk op tweedecircuitwater

Met de Blue Deal zet Vlaanderen volledig in op integraal waterbeleid. Hoe breng je dat in praktijk? En, welke invloed heeft dat op tweedecircuitwater en keuringen? Tijdens de infosessie brachten we een klare kijk.

Vertrekkende vanuit vijf veelgehoorde oneliners ging we dieper in op innovaties en nieuwe reglementering die mee vorm geven aan het circulaire en integrale waterbeleid in Vlaanderen. Door te focussen op de mogelijkheden en uitdagingen van tweedecircuitwater in huishoudelijke toepassingen boden onze sprekers een andere blik op cicrulariteit en waterhergebruik.

DSC 0025 2

“Over tweedecircuitwater circuleren uiteenlopende ideeën,” besloot Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Dat het een duurzame alternatieve waterbron is. Dat het perfect bruikbaar is in huishoudelijke toestellen. Of dat het perfect mogelijk is om zelf regen- of afvalwater te behandelen tot kwalitatief water voor hergebruik. Maar ook dat water hergebruiken een mooi principe is, maar in de praktijk veel te duur.”

“Vaak is de realiteit genuanceerder dan de algemene perceptie. Dat toonden onze sprekers mooi aan tijdens hun presentaties. Uiteraard zijn er verschillende interessante toepassingen voor tweedecircuitwater. Toch zijn er ook nog een hoop uitdagingen die we moeten aanpakken. Hoe bewaken we de kwaliteit van ons water? Welke keuzes moeten we maken om te komen tot duurzaam watergebruik? Wanneer kiezen we voor lokale initiatieven en wanneer werken we gecentraliseerd?”

“Het is belangrijk dat we het juiste type water gebruiken voor de juiste toepassingen. Anders kunnen de financiële of ecologische kosten onverwacht hoog oplopen. Dan zouden we het oorspronkelijke doel voorbijschieten.”

Wat ik meeneem van deze dag? De opportuniteiten voor tweedecircuitwatergebruik zijn legio.

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

“Er staat dus nog werk op de plank,” aldus Carl Heyrman. “Want, wat is het juiste water voor de gewenste toepassing? Momenteel lopen al studies om meer inzicht te krijgen. Niet alleen in de financiële kost, maar ook in de ecologische impact van verschillende soorten watergebruik.”

“De combinatie van dit onderzoek met proefprojecten zal een belangrijke rol spelen om goede praktijken te gaan ontwikkelen. Daarbij moeten we als sector volop inzetten op samenwerking tussen alle stakeholders in duurzaam waterbeheer en circulair watergebruik: de waterbedrijven, overheden en de academische en bedrijfswereld. Daarnaast is er nood aan een passend reglementair kader. Van daaruit kunnen we informatie verstrekken aan professionals binnen en buiten de watersector en een breder publiek sensibiliseren. Als opleidingscentrum en kwaliteitsbewaker, heeft AquaFlanders een belangrijke rol op te nemen bij het verspreiden van deze kennis.”

Heb je de infosessie gemist? Geen probleem! Je kan de presentatie integraal downloaden.