Bezoekersregistratie Aquarama Trade Fair gestart

Naar jaarlijkse gewoonte geeft ook AquaFlanders een infosessie op Aquarama Trade Fair. Op 19 oktober gaan we vanaf 13u30 dieper in op het nieuwe Vlaams Drinkwaterbesluit.

Dat besluit met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie trad op 18 maart 2023 in werking. Het zet volop in op risicobeheer van bron tot kraan, verbeterde toegang tot veilig drinkwater voor iedereen, de promotie van kraanwater en betere voorlichting voor een breed publiek over de openbare waterbevoorrading.

Tijdens onze infosessie zullen we stilstaan bij de eisen die gesteld worden aan materialen die in contact komen met drinkwater. Verzekeren zij het behoud van de kwaliteit? Daarnaast staan we ook stil bij de materialen die gebruikt worden voor waterafvoer. Beschermen zij afdoende tegen verontreiniging van onze bodem? Of omgekeerd, kunnen bodemverontreinigingen doorheen de gebruikte materialen migreren? Wat zegt de Europese regelgeving hierover en hoe gebeurt de kwaliteitsbewaking?

De infosessie richt zich tot al wie betrokken is bij het ontwerpen, uitvoeren, onderhouden en borgen van kwaliteitsvolle waterinstallaties en -afvoeren.