De waterkringloop sluiten

Waterschaarste aanpakken is een belangrijke uitdaging. Dat kan op verschillende manieren. Een mogelijkheid is door de waterbronnen terug aan te vullen door het verminderen van verharding. Een andere optie is de vraag naar water te beperken. Dat kan door zuiniger om te gaan met water. Maar, de watervraag kan ook dalen door meer water te hergebruiken en door het juiste water voor de juiste toepassingen te gebruiken. Circulair watergebruik als het ware. Maar, wat is circulair watergebruik nu juist?

Circulair watergebruik

Een circulaire economie gaat uit van gesloten materiaalkringlopen. Hierbij verlaat zo weinig mogelijk materiaal die economie. Kunnen we dit ook toepassen op water? Dat zou betekenen dat zowel particulieren als bedrijven trachten zo weinig mogelijk afvalwater verloren laten gaan. Daarom is het belangrijk om na te denken hoe je dit afvalwater opnieuw kan gebruiken. Water is immers te kostbaar voor eenmalig gebruik.

We kennen al tal van mogelijkheden op dit vlak. Je regenwater opvangen en gebruiken om je toilet door te spoelen of voor de wasmachine is een manier om water een tweede leven te geven. Of je kan bijvoorbeeld het water van de douche hergebruiken om je wc door te spoelen. Er is ook interesse om zelf drinkwater te produceren. Maar dit is niet zonder risico en heeft mogelijk een hoge kostprijs en negatieve effecten op het milieu. Op grotere schaal kan gezuiverd afvalwater uit de industrie opnieuw worden gebruikt als productiewater.

Bovendien is het eveneens mogelijk om reststoffen uit de (afval)waterzuiveringsinstallaties te gebruiken als nieuwe grondstoffen of energiebronnen. De principes van een circulaire economie zijn dus perfect toepasbaar op water.

Hoe waterbewust is Vlaanderen?

Staan consumenten stil bij hun watergebruik? Een van onze leden zocht het uit en organiseerde een grote enquête bij 1.500 klanten.

Regenwater opvangen

Ongeveer 2/3de van de klanten vangt thuis regenwater op via een regenwaterput, een regenwaterton of beide. Erg goede cijfers die bovendien jaarlijks stijgen!

Regenwater opvangen met copyright def

Gebruik regenwaterput

Water uit de regenwaterput kent heel wat toepassingen 62% van de klanten gebruiken bijvoorbeeld regenwater om hun toiletten door te spoelen. Een minderheid gebruikt regenwater ook voor hun vaatwasser of om te douchen. Zonder bijkomende zuivering is dit echter niet toegelaten.

Gebruik regenwaterput met copyright DEF

Thuis drinkwater maken

Zouden mensen investeren in een systeem om thuis van regenwater drinkwater te maken? En waarom? Uit de enquête bleek dat 45% van de klanten interesse zouden hebben om drinkwater zelf te zuiveren. Regenwater bevat nog heel wat bacteriën en ongewenste stoffen. Dit vraagt een performante zuivering en een goede opvolging. Indien een drinkwateraansluiting ter beschikking is, is het zuiveren van regenwater tot drinkwater heel duur en milieubelastend. Het is meer aangewezen om regenwater te gebruiken voor andere toepassingen zoals het toilet doorspoelen of de wasmachine.

Thuis drinkwater maken met copyright def

En wat met hergebruik?

Hoe staan klanten tegenover hergebruik van water? Bijvoorbeeld het water van de wasmachine, de douche of de keuken. En waarvoor zouden ze dat opvangwater dan willen gebruiken? We zien dat een groot deel van de klanten interesse zouden hebben om dit te doen. Vooral voor toepassingen zoals toiletspoeling, poetswater, tuin,… Maar ook hier is een zuivering nodig. Er bestaan al enkele toestellen op de markt die dit kunnen, maar meer onderzoek is nodig om na te gaan wat de voor- en nadelen zijn van dergelijke vormen van hergebruik.

Wat met hergebruik met copyright DEF