De digitale watermeter voor elke klant komt eraan

Iedereen in Vlaanderen krijgt tegen 2030 een digitale watermeter. Het Vlaams parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De waterbedrijven trekken zo volop de kaart van de digitalisering. De digitale watermeter speelt daarnaast een belangrijke rol in het realiseren van de Blue Deal. Het plan van de Vlaamse regering om droogte en waterschaarste structureel aan te passen.

De slimme watermeter

De digitale meter zal het waterbewustzijn vergroten. Het toestel meet en registreert het waterverbruik heel gedetailleerd. Daardoor krijgen klanten meer inzicht in het eigen verbruik. Fysieke meteropnames worden bovendien overbodig.

Daarnaast signaleert de digitale watermeter actief problemen, zowel aan de klant als aan de waterbedrijven. Bijvoorbeeld bij vermoedens van een lek of een breuk in de binnenleidingen bij de klant. Ook lekken in de nabijgelegen straatleidingen kunnen vroeger worden opgemerkt zodat de waterbedrijven deze sneller kunnen herstellen.

De digitale watermeter zal een groter waterbewustzijn creëren. Bovendien geeft het toestel de waterbedrijven meer middelen om actief lekken op te sporen.”

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

De digitale meter versterkt ook de kwaliteitsbewaking van het drinkwaternet. “Met gedetailleerde, bijna real-time gegevens hebben de waterbedrijven meer mogelijkheden om hun activiteiten waar nodig nog beter op te volgen en bij te sturen,” zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “De eerste ervaringen bij verschillende waterbedrijven zijn alvast positief. In Antwerpen, waar alle klanten al een digitale watermeter hebben, zijn intussen meer dan 4.000 klanten gecontacteerd voor een mogelijke lek in de binnenleidingen. Zonder digitale watermeter zouden die lekken niet of veel later gevonden zijn met hoge waterfacturen als gevolg.”