De volgende stap voorwaarts in drinkwateronderzoek

De kwaliteit van drinkwater moet te allen tijde gegarandeerd zijn. Het Biostable onderzoeksproject tracht daarom meer inzicht te verwerven in de fysicochemische en microbiologische processen die de drinkwaterkwaliteit beïnvloeden tijdens het transport.

5

Om experimenten onder gecontroleerde omstandigheden uit te voeren op relevante schaal werd nu een pilootinstallatie ontwikkeld. Dit in samenwerking tussen medewerkers van alle waterbedrijven en onderzoekers van UGent onder de vlag van de UGent-AquaFlanders leerstoel voor duurzaam drinkwater.

De pilootinstallatie bestaat uit drie afzonderlijke circuits van met verschillende sensoren. Onder andere om de zuurtegraad, druk en temperatuur van het water op te volgen. Daarnaast kunnen op verschillende punten stalen worden genomen om geur- en smaakstoffen, organisch materiaal en de bacteriologische samenstelling van het water te meten. Dit stelt de onderzoekers in staat om doorgedreven modellering toe te passen. Daarnaast kunnen nieuwe of gebruikte leidingen in de installatie ingepast worden om deze nader te bestuderen.

Afgelopen week werd de installatie door IEC en afgeleverd in de technologiehal van het CAPTURE-gebouw in Gent. De komende periode zal gebruikt worden om de installatie verder af te werken en de eerste testen uit te voeren met de doctoraatstudenten zodat de operationele aspecten op punt staan. Dit voorjaar volgt een officieel inhuldigingsmoment.

20220113 115724