Een terugblik op 2023

De Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders zorgen voor kwaliteitsvol en betaalbaar water. Altijd en in voldoende mate beschikbaar voor iedereen in Vlaanderen. Daarnaast bouwen ze mee aan een klimaatbestendige en schone leefomgeving waarin water opnieuw de plaats krijgt dat het verdient. Zonder een bedreiging te vormen. Dat doen zedag in dag uit op een toekomstgerichte manier via intense onderlinge samenwerking. In ons activiteitenverslag blikken we terug op onze realisaties van 2023.