Eerste lichting waterambassadeurs studeert af

Wilrijk, 9 december – 46 Wilrijkse leerlingen kregen vandaag hun diploma van Waterambassadeur. Net als zes andere scholen nam de Neerlandschool deel aan het pilootproject Waterklassen, een samenwerking tussen AquaFlanders en GoodPlanet Belgium. De nieuwe Waterambassadeurs kregen de kans om hun voorstellen voor verbetering van het lokale waterbeleid voor te leggen aan Kim Verstrepen, kabinetsadviseur Leefmilieu van het kabinet van Antwerps schepen Tom Meeuws.

Persconferentie Waterklassen 1

De droogte van de laatste jaren, maar net zo goed de ongeziene overstromingen van 2021, maken meer en meer duidelijk hoe belangrijk waterbeheer is. Het demonstreert meteen de noodzaak van de Waterklassen – een project dat steunt op de pedagogische expertise van GoodPlanet en de kennis rond duurzaam waterbeheer van AquaFlanders. Samen willen zij jongeren bewust maken van de wateruitdagingen die Vlaanderen wachten en hen ideeën geven om actie te ondernemen in hun school en de buurt daarrond.

Water is schaars in Vlaanderen. We moeten er dan ook op een slimme en duurzame manier mee omgaan. Die boodschap willen we al van jongs af aan meegeven aan leerlingen in de basisschool om zo waterambassadeurs van hen te maken.

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders
IMG 6752

We zien nu al dat er iets ernstig mis is met ons water. Zowel met de kwaliteit – geen enkele van onze waterlopen haalt de Europese doelstellingen – als met de kwantiteit. Het is ofwel te nat of te droog en dit zal in de toekomst alleen maar erger worden. Daarom is het belangrijk om de jeugd in het hele land te inspireren en te activeren voor duurzaam waterbeheer.

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium

Onderzoeken en experimenteren op school en in de buurt

Tijdens de Waterklassen workshops, gespreid over twee leerjaren, gaan leerlingen uit het vijfde en zesde jaar basisonderwijs op wateronderzoek. Ze bekijken water(beheer) van alle kanten aan de hand van een heleboel vragen. Is er oneindig veel zoet water beschikbaar? Waar komt ons kraanwater vandaan? Wat is een watercyclus? Hoeveel water verbruiken we ongeveer per dag? Hoeveel liter water is er nodig voor een hamburger? Hoe kunnen we beter zorg dragen voor ons kostbare water?

In het eerste jaar staat de watercyclus op school centraal. De leerlingen ontdekken waarvoor water allemaal nodig is. Kranen en toiletten zijn evident. Maar ze leren bijvoorbeeld ook dat er 10 liter water nodig is voor één vel papier. Ze doen leuke experimenten en proberen uit te vinden hoe de school beter zorg kan dragen voor water. Zo voelen ze de schoonmakers aan de tand over de kuisproducten die gebruikt worden.

Het schooljaar nadien trekken de leerlingen de wijk in en onderzoeken ze waterlopen en infiltratiegebieden in de buurt. Ze achterhalen waar regenwater rechtstreeks het riool inloopt of juist beter kan insijpelen. Ze komen te weten hoe het waterbeheer bij de gemeente verloopt en ontwikkelen ideeën over hoe ze het waterbeleid in de buurt kunnen verbeteren.

Om het traject af te sluiten, leggen ze hun voorstellen ook effectief voor aan de lokale overheid. Een diploma bekroont hen uiteindelijk tot Waterambassadeurs.

250 Waterambassadeurs in Vlaanderen

Het pilootproject Waterklassen in Vlaanderen startte in het schooljaar 2021-2022 en loopt dit schooljaar verder. In totaal worden zo’n 250 leerlingen opgeleid tot Waterambassadeur. Naast de Neerlandschool in Wilrijk zijn ook Futura in Wervik, De Watermolen in Kortrijk, Merlijn in Tongeren, De Wijzer in Zonnebeke, SBS De oogappel in Appelterre en De Kameleon in Hasselt betrokken.