Europese waterbedrijven stellen alles in het werk om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te garanderen tijdens de COVID-19 crisis

Dit is een gezamenlijke verklaring van Aqua Publica Europea en AquaFlanders.

De uitbraak van COVID-19 houdt heel Europa in zijn greep. Hierdoor blijft het van essentieel belang om het aanbod van kwaliteitsvol drinkwater te garanderen en zo de gezondheid van alle burgers, alsook een aantal essentiële activiteiten, te kunnen waarborgen.

Het management en de leden van Aqua Publica Europea, de Europese associatie van publieke watervoorzieningen, treden daarom vandaag naar buiten met een gezamenlijk statement. In dat statement bespreken zij de gemeenschappelijke inspanningen die de Europese waterbeheerders zullen leveren. Hun missie blijft het aanleveren van kwaliteitsvol drinkwater, alsook het beschermen van de gezondheid. Met dit statement verzekeren zij een gecoördineerd antwoord voor heel Europa.

Het management en de leden van Aqua Publica Europea:

1. Verzekeren dat de waterbeheerders in alle gebieden, ook in de gebieden in lockdown, een noodplan hebben dat de kwaliteit en levering van het drinkwater zal blijven garanderen. De consumptie van kraanwater in eigen woning is, en moet, absoluut veilig blijven.

2. Ondersteunen de besluiten van nationale en regionale autoriteiten volledig om economische hulp te bieden aan de bevolking in lockdown. Dit betreft ook het uitstellen van waterfacturen en andere sociale maatregelen. In regio’s waar nog geen maatregelen zijn genomen, zijn de APE-leden verplicht om - in samenwerking met andere publieke instanties - af te zien van alle acties die de toegang tot water zouden blokkeren. Dit om de gezondheid van alle burgers te beschermen.

3. Zullen hun aanpak en ‘best practices’ op vlak van crisismanagement met elkaar delen en vergelijken. Dit doen ze ook om de transnationale coördinatie en aanpak te verbeteren. APE-leden plannen op 23 maart een eerste videoconferentie. Meer overleg volgt in de dagen erna.

Water is leven, dat wordt nog duidelijker in tijden van een publieke gezondheidscrisis. De leden van Aqua Publica zijn zich bewust van hun missie als publieke dienstverleners en zijn hier trots op. Ze uiten grote dankbaarheid voor hun toegewijde werknemers die hen helpen deze missie dag en nacht mogelijk te maken. In deze moeilijke tijd staan de werknemers en het management van de Europese waterbedrijven zij aan zij. Toewijding en solidariteit zijn dan ook noodzakelijk om deze crisis te bedwingen.

AquaFlanders en haar leden zijn lid van Aqua Publica Europea (APE), de Europese associatie van publieke waterbeheerders. APE verenigt 65 publieke water- en waterzuiveringsbeheerders en andere stakeholders die publiek water promoten op een Europees en internationaal niveau. APE is een associatie van publieke watervoorzieningen en zoekt naar efficiënte oplossingen die eerder de publieke dan de bedrijfsbelangen dienen.