Hoe kerkdaken een rol kunnen spelen bij waterhergebruik

De Koning Boudewijnstichting keurt een uniek onderzoeksproject goed ingediend door Het Gents Milieufront. AquaFlanders is partner in dit project, dat de mogelijkheid onderzoekt om het regenwater dat op de daken van de Gentse kerken valt, op te vangen en te hergebruiken of te laten infiltreren.

Water is een schaars goed waar we zorgzaam mee moeten omgaan, op een integrale manier over de hele waterketen. Dat geldt nog meer nu de klimaatverandering leidt tot nattere winters, drogere zomers en extremere weersverschijnselen. Zo zien we dat het vaker hevig regent en dat er op een zeer korte tijd heel veel water valt. Wanneer dat gebeurt, dan heeft het regenwater niet de tijd om te infiltreren in de bodem en er het grondwaterreservoir aan te vullen. Het stroomt dan meteen weg via de riolering of via beken, kanalen en rivieren naar zee. Met andere woorden: dat water zijn we eigenlijk kwijt. Het Gents Milieufront ziet een oplossing in het opvangen van het regenwater op de vele kerken die Gent rijk is.

Opvangen

Een eerste oplossing zou kunnen zijn om het water op te vangen en op te slaan in grote tanks. Dat water kan dan later worden hergebruikt. Voor dit hergebruik denkt het GMF aan verschillende mogelijkheden. Het sanitair van de kerken zou bijvoorbeeld voortaan met regenwater kunnen worden gespoeld. Een andere optie is om het water ter beschikking te stellen van de gemeentediensten voor het sproeien van parken en planten in de stad. Ook buurtbewoners kunnen belangrijke afnemers zijn. Zij kunnen het regenwater gebruiken voor gemeenschappelijke moestuintjes of om de auto te wassen bijvoorbeeld.

Infiltreren

Een andere mogelijkheid is om het regenwater in de grond te laten infiltreren. Zo kan het regenwater de grondwaterstanden aanvullen. De bodem moet eerst nog grondig onderzocht worden om te weten of deze geschikt is voor een infiltratieproject.

En nu?

Nu de Koning Boudewijnstichting het project heeft geaccepteerd, kan het onderzoek officieel van start gaan aan 5 Gentse kerken. De kennis die bij dit project wordt opgedaan, is niet enkel nuttig voor de stad Gent, maar kan later ook gebruikt worden in de rest van Vlaanderen. Wie weet telt elke kerk in Vlaanderen over enkele jaren een regentank of infiltratieproject.