Kennisuitwisseling over thermische energie uit drinkwater

Op initiatief van de werkgroepen Innovatie en Carbon Footprint van AquaFlanders, organiseerde waterbedrijf De Watergroep een kennisuitwisselingsevenement over thermische energie uit drinkwater (TED) in Anzegem. Bij thermische energie uit drinkwater worden warmte en koude uit de waterdebieten in het leidingstelsel gehaald. Die energie is daarna beschikbaar voor bijvoorbeeld de verwarming en koeling van gebouwen.

Enkele thermische projecten uitgelicht

Andreas Moerman, onderzoeker en projectmanager bij het onderzoeksinstituut KWR, en Vincent De Laat, business development analist bij waterbedrijf Brabant Water NV uit Nederland, waren de gastsprekers op deze kennisuitwisselingsdag. Andreas gaf een inleiding tot Thermische Energie uit Drinkwater (TED) en het onderzoek dat KWR daarrond doet. Vincent gaf de deelnemers een inkijk in hoe het allereerste TED-project bij Brabant Water tot stand kwam, hoe dat aanleiding gaf tot de bouw van andere TED-installaties en hoe het nu gaat met deze installaties.

Kennisuitwisseling thermische energie drinkwater 2

Ian Montauban en Charlotte Jacobs, projectmanagers Innovatie bij De Watergroep, gaven een toelichting over de vier lopende TED-projecten van De Watergroep: Abdij van Park, De Voerman in Anzegem, KU Leuven Gasthuisberg O&N6 en KU Leuven Gasthuisberg O&N2bis. Geert De Smedt, senior expert bij waterbedrijf Pidpa, lichtte daarna ook twee actieve TED-installaties toe: Hidrodoe en Netepark. Beide sites worden voorzien van warmte en/of koeling door het drinkwater in de reinwaterkelder van het waterproductiecentrum van Herentals.

Vincent Dunon, projectmanager Innovatie bij De Watergroep, sprak over de eerste pilootinstallatie (container) om de microbiologische effecten van TED in kaart te brengen bij verschillende temperatuurstrajecten in Vlaanderen. Het Nederlandse drinkwaterbedrijf PWN startte met zo’n container in het kader van het WarmingUP-project. Voor het vervolgproject EVA2.0, met als doel om de uitrol van aquathermie te versnellen, ontwierp KWR een nieuwe gelijkaardige pilootinstallatie. De container wordt voor verder onderzoek overgebracht naar een site van De Watergroep, het waterreservoir Tiegem in Anzegem.

Kristien Keppens, Innovation & Marketing Manager bij Pidpa, en Charlotte Jacobs van De Watergroep, stelden samen de potentieelkaarten van Pidpa en De Watergroep voor. De potentieelkaarten zijn grotendeels opgebouwd op basis van dezelfde parameters en hebben dezelfde legende. Dankzij deze kaart krijg je een eerste indicatie of en hoeveel potentieel er is voor een TED-project op een bepaalde locatie.

Kennisuitwisseling thermische energie drinkwater 1

Bezoek aan de gasloze wijk en kmo-zone De Voerman

Na de uiteenzettingen brachten alle deelnemers een bezoek aan de TED-installatie van De Watergroep in Anzegem. In samenwerking met de Intercommunale Leiedal, ontwikkelde het waterbedrijf daar een gasloze wijk en kmo-zone genaamd De Voerman. Ian Montauban van De Watergroep lichtte het project toe en gaf een rondleiding bij de installatie.

Conclusies kennisuitwisselingsevenement

Door TED te gebruiken voor verwarming en koeling, zijn aanzienlijke CO2-besparingen mogelijk ten opzichte van een aansluiting op gas en zelfs ten opzichte van lucht-water warmtepompen (die nu vooral populair zijn voor het duurzaam verwarmen en koelen van particuliere huizen). De grote winsten van de TED-projecten liggen niet bij de waterbedrijven maar vooral bij de maatschappij binnen de transitie naar een duurzame en koolstofneutrale toekomst.

Kennisuitwisseling vergroot de transparantie en helpt om dubbel werk te vermijden. Zo investeren waterbedrijven tijd en middelen op een efficiënte manier en bouwen we verder op bestaande ervaringen.