Krijgen we ook dit jaar een droge zomer?

Door het veranderende klimaat bestaat de kans dat we ons opnieuw mogen verwachten aan een droge zomer. Als waterschaarse regio is Vlaanderen helaas erg gevoelig voor droogte. De waterbedrijven nemen daarom het zekere voor het onzekere en leverden de laatste jaren heel wat inspanningen om te anticiperen op deze situatie. Zo hoeven we niet meteen allerlei doemscenario’s te verwachten als regen uitblijft. Niet enkel de waterbedrijven kunnen hun bijdrage leveren. Ook consumenten kunnen hun steentje bijdragen door duurzaam om te gaan met water. Dat komt niet enkel de planeet ten goede, maar is ook goed voor de portemonnee. De sensibiliseringscampagne ‘Waterf*#’ wil mensen hiervan bewust maken.

Waterbedrijven zijn voorbereid

“Als de waterstanden komende zomer opnieuw laag zouden staan, zullen zich niet meteen allerlei doemscenario’s afspelen,” aldus Carl Heyrman, algemeen directeur bij AquaFlanders. “De waterbedrijven doen er alles aan om vraag en aanbod in evenwicht te houden. Dat doen ze door actie te ondernemen aan de aanbodzijde en door sensibilisering aan de vraagzijde.”

“De watersector heeft zich goed voorbereid op een mogelijke droge zomer. Ze investeert in innovatie en nieuwe infrastructuur. Daarnaast zetten de waterbedrijven volop in op circulair watergebruik. Bij normaal watergebruik kunnen ze een grote periode van eventuele droogte overbruggen.”

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

De Vlaamse watersector investeert ook in innovatie en nieuwe infrastructuur. Bijvoorbeeld door de capaciteitsuitbreidingen van spaarbekkens en reservoirs, nieuwe verbindingen, ontzilting van brakwater en lekdetectie via satelliet. Ook de uitrol van de digitale watermeter zorgt voor betere monitoring van het verbruik waardoor de waterbedrijven kunnen anticiperen op pieken in het verbruik.

Daarnaast zetten de waterbedrijven volop in op circulair watergebruik. Vroeger vloeiden regen- en afvalwater na zuivering via beken en rivieren naar zee. Nu hergebruiken waterbedrijven restwater van zowel het waterproductie- als distributieproces. Aan de kust wordt dan weer ingezet op het infiltreren van gezuiverd afvalwater in de duinen om de grondwaterreserves aan te vullen.

De waterbedrijven leveren ook steeds meer water op maat. Niet voor alle toepassingen is immers water van drinkwaterkwaliteit nodig. Het juiste water leveren in de juiste hoeveelheden op het juiste moment. Daar draait het om. Bovendien is er een nauwe samenwerking tussen de waterbedrijven. Deze samenwerking garandeert de drinkwatervoorziening over heel het gewest, ook in moeilijke omstandigheden.

Bewust omgaan met water

De waterbedrijven lanceerden afgelopen voorjaar een vervolg op de succesvolle campagne #ikdrinkkraanwater. Met de sensibiliseringscampagne Waterf*## wil de watersector Vlaanderen bewust maken van de prijs van kraanwater. Vlamingen kopen nog altijd veel flessenwater. Dat is onterecht. Kraanwater is goedkoper en bovendien milieuvriendelijker en gezond. De gemiddelde Vlaming kan per persoon per jaar maar liefst 320 euro en heel wat CO2-productie besparen door te kiezen voor kraanwater om de dorst te lessen.

“We willen de Vlaming ervan bewustmaken dat je enorm veel geld kan besparen door kraanwater te drinken in plaats van flessenwater. Daarnaast benadrukken we ook de kwaliteit en het duurzame karakter van kraanwater: geen verpakking of transport. Goedkoop wil dus niet zeggen ‘minder waardevol’, wel integendeel!”

Carl Heyrman, algemeen directeur AquaFlanders

De campagne gaat echter verder dan enkel bewustwording van de prijs van drinkwater. “De bedoeling is om anders en bewuster om te gaan met water. We willen het bewustzijn rond de werkelijke waarde van (kraan)water vergroten. De gemiddelde Vlaming gebruikt per dag zo’n 84 liter kraanwater. Slechts een factie daarvan wordt gebruikt om te drinken en dat is jammer”, stelt Carl Heyrman. “Kraanwater is in eerste instantie een gezonde drank. Een echte Grand Cru. Die gaan we toch niet gebruiken om onze wagens mee te wassen, het gazon te sproeien of het toilet door te spoelen? Voor dergelijke toepassingen zijn alternatieven voorhanden, zoals regenwater.” AquaFlanders roept dan ook op om spaarzaam om te gaan met water.

Wat je zelf kan doen

Bereken je impact

Op de campagnewebsite www.kraanwater.be kan je zelf berekenen hoeveel geld en CO2 je bespaart door kraanwater te drinken. Je vindt er ook lekkere kraanwaterrecepten.

Oefen in spaarzaam zijn

De voorbije zomers hebben we al kunnen oefenen in spaarzaam omgaan met water. En, oefening baart kunst. Door zeer eenvoudige ingrepen in je dagelijkse routine kan je al heel wat water besparen. Zo bespaar je nog meer geld.

Hoe spaarzaam ben jij met water? Doe deze zelftest en krijg een persoonlijk rapport met tips op maat.