Onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de water- en rioleringssector

Vandaag innoveren om morgen te excelleren. Een volledige dag perfect samengevat met deze ene zin van gastspreker Mark Andries.

Het was een boeiende dag. Op 12 mei organiseerde AquaFlanders haar jaarlijkse academische zitting bij CAPTURE. Een onderzoeksinstelling waarmee het nauw samenwerkt in het kader van de AquaFlanders-leerstoel voor duurzaam drinkwater aan de Universiteit Gent. De ideale gastheer voor een dag die helemaal in het teken stond van onderzoek, ontwikkeling en innovatie met interessante gastsprekers.

IMG 0223

Vlaanderen behoort tot innovatieleiders van Europa

Innovatie is belangrijk voor de Vlaamse kenniseconomie. Dat zien we ook op het terrein. “We behoren tot de innovatieleiders van Europa”, stelt Mark Andries, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen. “We investeren meer dan 3% van onze welvaart in onderzoek en ontwikkeling en ondersteunen steeds meer bedrijfsinnovatie. Ook bij innoverende kleine bedrijven. Maar, we moeten doorgaan met innoveren. Innoveren is bijvoorbeeld nodig om kennis te verspreiden, om beter te wonen in slimmere steden, voor het klimaat, om kringlopen te sluiten… En, om meer te doen met minder water.”

Een boodschap die de water- en rioleringssector goed heeft begrepen. “Samenwerking en innovatie zijn essentieel om de watervraagstukken van morgen te beantwoorden”, aldus Brecht Vermeulen, voorzitter van AquaFlanders. Het waterlandschap is immers complex, met veel stakeholders. Het is noodzakelijk om nieuwe manieren te vinden om deze stakeholders te verbinden en oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken.

De Commissie Integraal Waterbeleid (CIW) startte daarom een nieuw overlegplatform ‘Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water’. “Dit platform kan verschillende rollen opnemen”, aldus Kor Van Hoof trekker van dit CIW-platform. “Het ambieert een verbindende factor te zijn met een brede blik op water. Het wil de rol opnemen van facilitator en als klankbord fungeren voor Vlaamse en Europese onderzoeks- en innovatieagenda’s. Daarnaast willen we ook adviseren, inspireren en verschillende partijen in contact brengen. De actieve bijdrage van AquaFlanders hierin is zeker een meerwaarde.”

Blog foto 2

AquaFlanders als verbindende factor voor innovatie

Deze visie deelt de werkgroep ‘Innovatie’ van AquaFlanders. De werkgroep ondersteunt op een laagdrempelige manier innovatieve initiatieven rond specifieke vragen of belangrijke thema’s in de water- en rioleringssector. Samen staan we sterk als sector.

“Kennisuitwisseling- en deling tussen onze leden helpt hen technologieën verbeteren, processen optimaliseren, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en zoveel meer”, aldus Louise Vanysacker, voorzitster van de werkgroep. “De ambitie van de waterbedrijven en rioolbeheerders is bijdragen aan een gezonde samenleving en een sterke economie, ondersteund door gezonde, natuurlijke ecosystemen. Nu en in de toekomst. Daartoe moeten ze de interne samenwerking versterken en de hand reiken naar externe partners om nieuwe ecosystemen te ontwikkelen die innovatie stimuleren. Het Biostable-project, waarin AquaFlanders, Universiteit Gent en CAPTURE samenwerken rond fundamenteel en toegepast onderzoek naar drinkwaterkwaliteit is daarvan een mooi voorbeeld. Doctoraatsstudenten die meewerken aan dit project hebben ondertussen verschillende prijzen gewonnen met hun project.”

Voortgaand op de presentaties van onze gastsprekers, concludeer ik dan ook dat we als sector belangrijke stappen zetten en moeten voortgaan op de ingeslagen weg.

Carl Heyrman
Algemeen directeur AquaFlanders