Samen sterk: Vlaamse waterbedrijven bundelen de krachten om antwoorden te geven op de uitdagingen van morgen

Kraanwater komt regelmatig in de kijker omdat het niet alleen goedkoop en milieuvriendelijk is. Maar, ook dat het van prima kwaliteit is en altijd uit de kraan blijft komt. Dit is echter enkel mogelijk dankzij de dagelijkse, niet aflatende inspanningen van de waterbedrijven.

Net zoals het water dat ze leveren staan onze drinkwaterbedrijven nooit stil. Ze werken samen met universiteiten en kennisinstellingen aan nieuwe technologieën. Onder andere voor continue kwaliteitsbewaking van ons drinkwater. Zo willen ze inspelen op uitdagingen als klimaatverandering, droogte en verontreiniging. Momenteel worden innovatieve sensoren getest die de kleinste verontreinigingen waarnemen in stromend water.

In onderstaande video vertellen onderzoekers van de UGent je meer over het onderzoeksproject Biostable.

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn intussen gepubliceerd:

De kwaliteit van het leidingwater wordt nu al sterk gecontroleerd. Zo worden er in Vlaanderen jaarlijks zo’n 11.000 stalen genomen bij klanten aan de kraan en worden op al die stalen tot 42 kwaliteitsparameters geanalyseerd (VMM, rapport kwaliteit drinkwater, 2018). Bovendien worden er extra controles uitgevoerd op alle productiecentra, reservoirs en watertorens, waarbij het mogelijk is om honderden verschillende stoffen te meten.

Een aandachtspunt bij hergebruik van water is het garanderen en bewaken van de kwaliteit. Zo zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om drinkwater duurzaam en in grote volumes te produceren uit regenwater of gezuiverd afvalwater. Een bijkomende uitdaging is het vermijden van waterverspilling bij spoelingen van de leidingen door de waterkwaliteit vroeger, sneller en continu op te volgen.

Om te anticiperen op deze uitdagingen zoeken de waterbedrijven nu naar snellere en preciezere methoden om de microbiologische waterkwaliteit te meten. Daarom werd een groot vergelijkend onderzoek opgestart met AquaFlanders, haar leden en de Universiteit Gent in verband met snelle sensoren die continu de microbiologische waterkwaliteit kunnen monitoren. Dit onderzoek is uniek in omvang en een primeur wat betreft de samenwerking van de waterbedrijven inzake fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zullen in de schoot van AquaFlanders, de sectororganisatie van Vlaamse waterbedrijven, gedeeld worden.

Onderzoek en innovatie is voor de sector steeds belangrijker. Daarom werd de leerstoel AquaFlalanders aan de UGent opgericht. Daarnaast zijn verschillende Vlaamse drinkwaterbedrijven lid van het onderzoeksplatform CAPTURE waarbij kennisinstellingen zoals de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vito samenwerken met de bedrijven om de uitdagingen van morgen aan te gaan.