Technische voorschriften voor binneninstallaties 2022 zijn verschenen

Zoals ieder jaar publiceert Belgaqua een nieuw repertorium met technische voorschriften voor de binneninstallaties. De vernieuwde voorschriften zijn geldig vanaf 1 januari 2022.

Het volledige repertorium is nu beschikbaar. Deze bevat een didactisch en een reglementair gedeelte. Daarnaast bevat het repertorium een up-to-date, niet-exhaustieve lijst met gekeurde toestellen en beveiligingen. Het repertorium is uitsluitend digitaal beschikbaar. Je kan het hieronder downloaden.

Belangrijkste wijzingen

  • In de verwoording van de opmerking op pagina 47 en in de titel van deel III op pagina 103 is niet-huishoudelijk gebruik vervangen door niet-huishoudelijke omgeving.
  • Als er geen door Belgaqua gedoogde beveiliging beschikbaar is, werd de vermelding ‘NVT’ toegevoegd.

Nieuwe werkbladen

  • Werkblad 06-050-060: Sanitaire warmwaterbereiding en CV via satellietunit door middel van gemeenschappelijke verwarming zonder additieven of met additieven cat. 3
  • Werkblad 06-170-060: Slophopper
  • Werkblad 06-190-010: Nooddouche voor lichaam en ogen zonder watervoorraad/tank
  • Werkblad 06-190-020: Nooddouche voor lichaam en ogen met watervoorraad/tank

Je kan de werkbladen raadplegen via de website van Belgaqua.