Het gaat hard met ontharding

Heb je het al gemerkt? Steden en gemeenten kiezen er steeds vaker voor om verharde voetpaden te vervangen door groene bermen. Ze ontharden met andere woorden de bodem. Waarom dit zo belangrijk is? En wat dat te maken heeft met water? Dat lees je hier.

Verharding?

Onder verharding verstaan we het aanbrengen van niet-doorlaatbare materialen op de bodem, bijvoorbeeld beton of een volledig gebouw. Maar, alleen een niet-verharde bodem kan water vasthouden en zo laten infiltreren in de ondergrond. Dat principe hebben we in onze vorige blogpost al toegelicht. Is bodem verhard? Dan vloeit het water sneller weg. Bij hevige neerslag kan dat in lagergelegen gebieden wateroverlast veroorzaken.

Door klimaatverandering neemt de kans op zo’n intense regenbuien toe. Zonder maatregelen zal de kans op wateroverlast in de toekomst dus enkel toenemen. De grote verhardingsgraad in Vlaanderen is dan ook een probleem. Zo is bijvoorbeeld 16% van de oppervlakte van Vlaanderen verhard . Van het totale Europese grondgebied is slechts 4,2% bebouwd of verhard.

Daarnaast zorgt een grote verhardingsgraad ook voor toenemende watertekorten. Water krijgt niet voldoende kans om in de grond te trekken en de grondwaterstanden aan te vullen. Veel water vloeit daardoor versneld naar de zee. Een lage grondwaterstand kan leiden tot onvoldoende onttrekkingsmogelijkheid voor drinkwater, verdroging in kwetsbare natuurgebieden en kan de stabiliteit van gebouwen in gevaar brengen.

Daarom pleit de watersector dus voor ontharding. Vele kleine en grote verhardingen zorgen voor een erg hoge verhardingsgraad in Vlaanderen. Dat heeft een negatieve impact op de infiltratiecapaciteit van onze bodem en vergroot het risico op wateroverlast.

Overal zijn er wel mogelijkheden om stukken (groot of klein) opnieuw (meer) waterdoorlaatbaar te maken. Iedereen kan daartoe zijn steentje bijdragen en zo kunnen we de toenemende verharding afremmen

Elke steentje telt

Overal zijn er wel mogelijkheden om grote of kleine oppervlakten weer meer waterdoorlaatbaar te maken. Lokale overheden vergroenen de publieke ruimte, maar ook jij kan kan je steentje bijdragen. Heb je al eens gedacht aan een waterdoorlatende oprit? Of een groene tuin met zo weinig mogelijk verharding? Een geveltuin? Er zijn heel wat mooie alternatieven voor steen of beton. Voor meer tips:


Tree 8810 1920