Vlaamse Regering geeft verder invulling aan saneringsplicht gemeenten

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering het besluit over de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders definitief goedgekeurd.

Met dit besluit geeft de Vlaamse Regering invulling aan het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 en de conceptnota 'Grote STROOMVERSNELLING' die beide een verhoogde responsabilisering van de rioolbeheerders vooropstellen. Daarnaast wordt een efficiëntere en effectiever aanpak binnen de afvalwatersector en een betere samenwerking tussen de rioolbeheerders beoogd.

Het besluit legt openbare dienstverplichtingen vast voor de rioolbeheerders voor de invulling van de saneringsverplichting op het gemeentelijk niveau. Deze zijn nodig voor de verdere uitbouw en optimalisatie van het gemeentelijke rioleringsnet en het goede beheer ervan.

De opmaak van een meerjarenplan gekoppeld aan de cyclus voor de opmaak van de gemeentelijke begroting staat centraal en moet enerzijds de rioolbeheerder voldoende flexibiliteit geven en anderzijds de Vlaamse overheid via een efficiënte resultaatgerichte aansturing meer garantie geven voor een verhoogde dynamiek op het terrein. Wat betreft beheer worden taken toegewezen op vlak van assetmanagement en het structureel aanpakken van de problematiek van overstorten.

Bekijk het volledige besluit via deze link.