Vlaanderen investeert sterk in extra rioleringsprojecten

De Vlaamse overheid investeert 153 miljoen euro in 175 rioleringsprojecten en 758 individuele zuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen. De financiële steun is er vooral op gericht om de waterkwaliteit zo snel mogelijk te verbeteren en de rioleringsgraad te verhogen. “Onze waterkwaliteit kan en moet beter. Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat Vlaanderen extra investeert om de zuiveringsgraad van het afvalwater op te krikken”, zegt de minister van Omgeving.

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88 procent. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Om de waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt de Vlaamse overheid dit jaar 153 miljoen euro vrij, 25 procent meer dan de reguliere 122 miljoen euro per jaar. Maar liefst 175 projecten krijgen in totaal een subsidie van 151,9 miljoen euro, goed voor een totaalinvestering van 331 miljoen euro.

Zuiverder afvalwater voor duizenden gezinnen

De meeste investeringen zullen gaan naar de uitbouw van rioleringen, maar er is ook 1,4 miljoen euro voorzien voor 758 individuele zuiveringsinstallaties (IBA). Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen kwamen niet in aanmerking. Dat heeft tot gevolg dat het milieurendement van de investeringen erg hoog ligt. Het afvalwater van ongeveer 17.000 Vlamingen of 7.400 gezinnen zal bijkomend gezuiverd worden.

(Bron: website Vlaams minister van Omgeving)